.  POESIA ANGLESA


 


POETES MÉS TRADUÏTS
Blake, William (1757-1827)
Cummings, E. E. (1894 - 1962)
Dickinson, Emily (1830-1886)

James Joyce
Keats, John (1795 –1821)
Plath, Sylvia (1932-1963)
Poe, Edgar A. (1809-1849)
Shakespeare, William (1564-1616)
Whitman, Walt (1819-1892)

W.B. Yeats

ALTRES POETES
Anònim (XIII-XV)
Arnold, Mathew (1822 –1888)
Auden, W. H. (1907-1973)
Banton, Frank
Bogan, Louise (1897-1970)
Browning, Elisabeth Barrett  (1806 –1861)
Campion, Thomas (1567-1620)
Crapsey, Adelaide (1878-1914)

Creeley, Robert (1926-2005)
Cullen, Countee (1903-1946)
Davies, W. H. (1871-1940)
Donne, John  (1572-1631)
Dyer, Sir Edward (1540-1607)
Dylan, Bob
Eliot, T. S. (1888-1965)
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882)
Frost, Robert (1874-1963)
Graves, Robert (1895-1985)
Gupta, Satish (1947)
Hardy, Thomas  (1840 –1928)
Heaney Seamus (1936)
Herrick, Robert (1591 –1674)
Hopkins, Gerard Manley (1844-1889)
Hughes, Langston (1902-1967)
Hughes, Ted
Jonson, Ben (1572 –1637)
Joyce, James (1882-1941)
Kinnell, Galway (1927)
Landor, Walter Savage (1775 –1864)
Larkin, Philip (1922-1985)
Lindsay, Vachel (1879-1931)
Lowel, Robert (segle XX)
MacLeish, Archibald (1892)
Masters, Edgar Lee (1868-1950)
Millay, Edna St. Vincent (1892-1950)
Murray, Les (1938)
Parker, Dorothy (1893-1967)
Patchen, Kenneth (1911-1972)
Pound, Ezra (1885-1972)
Raleigh, Sir Walter (1552 –1618)
Roethke, Theodore (1908-1963)
Rossetti, Christina (1830-1894)
Sandburg, Carl (1878-1967)
Shakabpa, Tsoltrim N. (1943)
Shelley, Percy Bysshe (1792 –1822)
Snow, Wilbert (1884- )
Stevens, Wallace (1879-1955)
Teasdale, Sara (1884-1933)
Untermeyer, Louis (1885- )
Watkins, Vernon (1906-1967)
Wilmot, John (1647 –1680)
Wordsworth, William (1770 –1850)
Wylie, Elinor (1885-1928)
Yeats, W.B. (1865-1939)


BIBLIOGRAFIA
Bartra, Agustí. Antologia de la lírica nord-americana. Vic, Eumo, 1983 (1ª. edició a Mèxic el 1951)
Blake, William. Les noces del cel i l’infern. Barcelona, Llibres del Mall, 1981(Versió de Segimon Serralonga).
Desclot, Miquel. De tots els vents. Selecció de versions poètiques. Barcelona, Angle, 2004
Dickinson, Emily. Pomes de passió i enginy.Manacor, Casa de cultura, 1988 (Versió de Joan Cerrato).
Forteza, Miquel. Rosa dels vents. Traduccions. Palma de Mallorca, Ed. Moll, 1960.
Graves, Robert.. D’amor. Trenta poemes. Barcelona, Ed. 621991 (Traducció de Josep M. Jaumà).
Gupta, Satish. La lluna fugissera. Alzira, Bromera, 2001. (Trad. de Tomàs Llopis)
Hardy, Thomas. Arbre talat. Trenta poemes. Barcelona, Ed. 62, 1995.
Hughes, Ted. Cartes d’aniversari. Barcelona, Ed. 62-Empúries, 1999 (Trad. Josep M. Fulquet i Pauline Ernest).
Lowell, Robert. Morts per la unió. Barcelona, Quaderns Crema, 1988. (Trad. J. M. Fulquet)
Manent, Marià. El gran vent i les heures. Barcelona, Laertes,  1983. (1ª. ediciò, Ed. de la
Residència d’Estudiants, Barcelona, 1938)
Manent, Marià. Llibres profètics de William Blake. Barcelona, Ed. 62, 1976.
Manent, Marià. Poemes d’Archibald MacLeish. Barcelona, Ed. 62, 1981.
Manent, Maria. Poemes d’Emily Dickinson. Barcelona, Ed. 62, 1979.
Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Barcelona, Ed. 62, 1994 (MOLU segle XX, 86) (A cura de Sam Abrams)
Poesia anglesa i nord-americana. Barcelona, Ed. 62/la caixa, 1985 (MOLU 48) (A cura de Francesc Parcerisas).
Pound, Ezra. Un esborrany de XXX Cantos. Barcelona, Ed 62-Empúries, 2000 (Trad. de Francesc Parcerisas)
Shakabpa, Tsoltrim N. Records d’un tibetà. Lleida, Pagès, 2002. (Trad. de l’anglès: Caterina Roma)
Triadú, Joan. 40 sonets de Shakespeare. Barcelona, Proa, 1993.
Villangómez, Marià. Obres Completes. Versions de Poesia I. Versions de l’anglès. BArcelona, Columna, 1991.
Whitman, Walt. Cant de mi mateix. Vic, Eumo/Edipoies, 1985 (Trad. d’Agustí Bartra i Miquel Desclot).
Whitman, Walt. Les fulles d’herba. Barcelona, L’atzar, 1983 (Traducció de Cebrià Montoliu).
inici

Pàgina de presentació MAG POESIA