portada
la vida i els meus instants
paraula de blai
sobre blai bonet
novel•la
diaris i pròlegs
poemes 1
poemes 2
poemes 3
poemes 4
poemes 5
sonets
 
sobre blai bonetTenia la valentia de ser molt franc.

(Catalina Bonet, cosina seva, 
dins S'escarràs, gener-febrer 1998)
 

poesia  
blai bonet o la recerca poètica del sagrat  
algunes imatges  
novel.la  
  míster evasió  
bibliografia  
 
 
 
 

Poesia
 

"La poesia d'en Blai em va influir poderosament. Provava d'imitar-la, i ho confesso sense gens de vergonya. Encara ara ho provaria, si en sabés. Però ningú no té la seva força, la seva encesa vitalitat, el seu encant, ingenu i agosarat alhora:  ningú no sap aconseguir els efectes luxuriants, seductors, sensuals que ell aconsegueix; ningú fora d'ell, peso jo, no pot viure amb la passió constantment desfermada. [...] Va ser i encara és el meu mestre. Amb ell he après que "creure és sentir" com diu al seu últim llibre." (Miquel Martí i Pol. Avui, 20-3-1988)

"Humanitat febrosa i alçurada, potser seria el terme que més justament definiria aquesta poesia, que, descrivint la pròpia òrbita evolutiva, ha perdut meravellosament els estreps a partir d'aquell llibre sensacional que es titula L'Evangeli segons un de tants .Poetes com Rimbaud, com Maiakowski, com Dante mateix, com Blai Bonet, es poden permetre el luxe de perdre els estreps i deixar-se dur a l'atzar per la més alta i arriscada carrera d'aventura. És el seu destí i allò que dóna sentit a la seva obra." (J.M. Llompart. "Per a un homenatge", dins Butlletí Informatiu de la UIB. 11, març 1988).

"Un poeta de la dimensió espiritual, però humana, de Blai Bonet no esgota mai les possibilitats d'un pensament, d'un esperit humà." (Vidal Alcover, "Les variacions...").

 [Fa servir] una imatgeria brillant i acolorida que no té, per valer-nos d'unes paraules de Refranyer, "fre ni mesura" (Vidal Alcover, "Les variacions...").

[BB fa poesia narrativa i novel.la poètica.] (Vidal Alcover, "Les variacions...").
 

"quan la poesia arriba molt amunt, poesia i ciència són sinònims." (BB)

"La devoció de Blai Bonet per la literatura i pel cinema de Pasolini, pels teòlegs del Concili Vaticà Segon, per la pintura del grup de Dau al Set (i, posteriorment, per Barceló), per la dansa contemporània i per la fotografia són proves d'un desig d'assimilació de totes les arts. Això explica que Blai Bonet combini la pràctica dels diversos gèneres literaris convencionals i que rebutgi d'arrel l'estancament en qualsevol fórmula. La hibridació de gèneres, prohibida pel classicisme, treu en ell tota l'esplendor del mestissatge. " (Pons, Poesia...).

 Blai Bonet parla d'“Els poemes cinematogràfics de Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman [...] Malle, Truffaut; l’alta poesia interpretativa de Jeanne Moreau, de Marlon Brando [...]; la lírica pintada de [...] Modest Cuixart, Picasso [...]; la poesia en directe de Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, la del català Raimon”.
 

* Quatre Poemes de Setmana Santa. Santanyí, 1950.

"Els quatre poemes de Setmana Santa, realment enlluernadors en aquell moment de l'any 50, són plens de colors, de flors, de llums, de música."   "hi ha aquells quatre versos que escandalitzaren el Senat dels prohoms de l'Escola
 No puc parlar, que tenc la meva boca
 --urna de sol ponent, flors de safrà--
 inflada de tant glopejar la deixa
 de l'Amat: blanca lluna el seu cel"
(Vidal Alcover, "Les variacions...").

" El recull és quasi un rosari d'imatges i sinestèsies de gran plasticitat, amb figures tan sorprenents com aquestes: "llesca d'un somni", "brollador de dàtils", "plor de llimones", "catedral d'olives", "Pits de vela", "pans de llum", "verdes eucaristies", "crit immens de clavells", etc." (Pere Rosselló, "Estudi introductori").
 

* Cant Espiritual. Barcelona: Proa, 1953. (Premi Óssa Menor, 1952)

"És cert que la religiositat de Blai Bonet és molt carnal i que trepitja una línia que per a la mística estava prohibida. No es limita a l'erotisme de la insinuació, sinó que arriba a animalitzar Déu i es deixa caure en un estudiat prosaisme: que si et trob o no et trob ja m'és igual (Cant espiritual)" (Pons, Poesia...).

[Jaume Vidal diu que Pere Quart, referint-se a la simbiosi de religiositat i sensualitat que amara la poesia de BB deia] "En Bonet parla sempre amb un sant Crist a la mà; però se'l treu de la bragueta". (Vidal)
 

* L'Evangeli segons un de tants. Barcelona: Proa, 1967. (Premi Carles Riba 1965)

"Oh, Calvary, Calvary!, és el títol d'un spiritual negre. [...] La síntesi de l'obra podria ésser aquesta: definir-me com a català. Després hi ha una altra síntesi: definir, de dintre estant, el país. [...] El meu intent és que el catalanisme sigui un humanisme, una manera de fer-se home. Ésser català ha de donar per a viure i per a morir..." ("Blai Bonet, Premi Carles Riba". Serra d'0r, gener 1963).

"El nou llibre s'inscriu en unes coordenades espacials i temporals diferents: la ciutat en comptes del camp i l'optimisme dels anys seixanta en comptes de la penosa supervivència dels cinquanta." (Pons, Poesia...). 

"En el camp pròpiament estilístic [a partir de l'Evangeli...] , Jaume Vidal definia un tret característic de Blai Bonet que anomenava paranomàsia i que consistia en "la substitució del vocable esperat, dins una frase, per un altre de sorprenent, encara que relacionat amb l'altre d'alguna manera: "Jo de mi!", per exemple, substituint "pobre de mi"". Però Xavier Lloveras, en prologar la seva antologia poètica de Blai Bonet, discuteix aquesta terminologia: "Vidal Alcover en diu, equivocadament, paranomàsia, encara que en fa una descripció correcta. Si seguim la taxonomia de la retòrica clàssica, aquesta figura és a mig camí de la hipàl.lage, que és un intercanvi de construcció entre dos termes, i la metàfora sintàctica". Jaume Vidal [...] proposa el d'"evidència per substitució". [...] Blai usa expressions com "mort a les tres de la vida", "la cripta en punt", "la ginebra i cinc", "a tres quarts de ginebra com a tres quarts de quatre", "dos quarts de chartreuse". [...]
Tant l'acudit homofònic [un exemple de Els fets: "Jo no sóc lliure, sóc alegre, hi estic i tot, tant / que no tinc bandera, ni honor, ni reputa Sió.] com l'evidència per substitució són marques pròpies d'un nivell popular d'ús de la llengua: és a dir, d'un discurs no literari. [...] el trencament de la poeticitat -que serà paral.lel al desmembrament de la narrativitat en la novel.la Míster Evasió- i la dissolució de la personalitat de l'autor (una dissolució que, paradoxalment, es produeix al mateix temps que els exemples d'autonominació es multipliquen) [...]
Hi ha, a més, un trànsit de l'escriptura literària a l'oralitat. Diàlegs tallats, seqüències inacabades, preguntes... Paul Zumthor, en intentar la difícil comesa d'establir una "gramàtica" de la poesia oral, diu que usa "de toute espèce de procédés destinés à intégrer, dans la structure du discours, les indices redondants de sa fonction "phatique": disgressions prospectives, rétrospectives, justificatives, states ornamentales, apostrophes, exclamations, questions rhétoriques, passages du il, eux, au je, au vous, usage de présentatifs tels que voyez, écoutez, schématisations descriptives, énumérations". És possible trobar tots aquests trets en L'Evangeli segons un de tants. Aquesta recerca de la proximitat amb la llengua viva és la característica més definitòria de la nova poesia blaibonetiana." (Pons, Poesia...).

"a les altures dels trenta anys i força dies, gràcies a Déu i a tot de coses, no escric per mor d'una tribal necessitat d'escriure, sinó per l'obligació que en tinc, mentre els esdeveniments del món, i l'esperit en els esdeveniments del món, es dirigeixen a la meva atenció personal". 

"No és l'adaptació del llenguatge poètic als referents del món modern, sinó el rebuig de la Història motivat per la creença en una altra història: la dels innocents, les prostitutes i els ignorants. Aquesta reivindicació podria suggerir al/la lector/a d'avui una època ja caducada. Però també és una fugida del clos de l'ortodòxia, al qual l'autor no tornarà a posar els peus." (Pons, Poesia...). 
 

* Els fets. Barcelona: Proa, 1974.

"l'única posició fecunda i coherent davant un text d'altri és la lectura activa, el lector que llegeix mascle".

"La falta de sofisticació és una característica del Blai Bonet de l'etapa obscura; però el més eloqüent és la substitució de la metàfora per l'exemple. L'autor ja no explica els conceptes remetent verticalment a altres conceptes, sinó per contacte. És el nou sistema de l'al.legoria i de l'amplificació." (Pons, Poesia...). 
 

* El Poder i la Verdor. Guaret, Campos, 1981.
* Teatre del gran verd. Guaret, Campos, 1983.
 

"Agustí Bartra em va iniciar en tot de nous móns, en enviar-me, espontàniament, un exemplar d'aquella Antologia de la lírica nord-americana que ell mateix havia preparat. I sí, Eliot i Pound van pesar en l'escriptura d'El poder i la verdor i Teatre del gran verd, que són, n'estic segur, els meus dos llibres més importants: amb el temps, la gent ho veurà." ("Blai Bonet, delicada agressió", entrevista de Sebastià Alzamora, Serra d'or 457, gener 1998). 
 

[El poder i la verdor i Teatre del gran verd són "els llibres més descarats d'aquesta "segona època""] (Vidal Alcover, "Les variacions...").
 

"[Pons considera ¿Has vist... o Teatre del gran verd com a poemes èpics] La lectura d'aquestes obres [Has vist, Cant, El poder, Teatre] s'ha d'emprendre des de l'àmbit de la poesia de gran volada: Eliot i Pound són dos dels seus referents més explícits. (Pons, Poesia...)."

"És aquesta aspiració a l'absolut, a retratar el món sencer, això que fa que Bonet triï el poema llarg com a manera d'expressió, com feren, en el seu moment i amb resultats incomparables, Eliot i Pound. El llenguatge és un altre tret singularitzador d'aquests llibres cerimonials. Un llenguatge que es meravella d'ell mateix, que enceta un joc constant amb el significant, que aprofita al màxim onomatopeies i homonímies, provocant una sensació alhora de familiaritat i d'estranyesa, d'exotisme i de reconeixement, d'identitat i d'alteritat. L'onomàstica té un paper fonamental en aquesta mena de discurs, perquè el nom propi és un dels atributs del llenguatge per clavar-se en la irrepetibilitat." (Pons, Poesia...).
 

"Teatre del gran verd, llibre en què la veu poètica defuig l'intimisme per assolir una màxima i total ressonància pública, Judes és associat, curiosament, a una categoria també social, "la Política". (Pons, Poesia...).
 
 

* El Jove. Barcelona: Empúries, 1987. (Lletra d'Or 1987. Nacional de la Crítica, 1987. Generalitat de Catalunya, poesia, 1987)
* Nova York. Barcelona: Columna, 1991. (Ciutat de Barcelona de poesia, 1992)
 

"L'intent de fer una "obra total" em ve precisament d'El poder i la verdor i de Teatre del gran verd.  [...] I possiblement a El poder i la verdor, que és un llibre d'una alenada gran, falta aquella connexió amb un moment determinat. A Nova York, Maria Callas, Pasolini, els amics, tots el noms del llibre m'aferren a la realitat. [...]  Em va costar molt a Nova York, muntar una escena devora l'altra perquè tot tengués aquesta coherència cinematogràfica. Però ara es pot mirar com una pel.lícula. [...] Més que punyent, aquest llibre és combatiu i agressiu. Escric contra les marques, contra aquests al.lots, que per ventura són a l'atur, però que duen jerseis que diuen Universitat d'Ohio, Universitat de Yale... L'home, realment, és el seu cos, i el vestit no té la més mínima importància. Però l'home renega de la seva natura i la dissimula rera totes aquestes coses. I això és una dictadura. Han fet apostatar la gent, al món passa el que passa perquè han fet apostatar la gent." (Entrevista de Margalida Pons: "Blai Bonet: "De vegades, el poema surt perquè es vol donar cos a allò que un sap del cert que existeix". Avui, 22 de juny de 1991).
 

"És cert que El jove és més assequible que El poder i la verdor o Teatre del gran verd i que retorna, amb el conreu, adesiara, del decasíl.lab, a la voluntat mètrica, però la seva simplicitat ve d'una compacta condensació d'elements i no de la transparència. El jove no s'explica sense els llibres anteriors. Bonet ha intentat, des de la seva poesia d'intenció més cívica, crear un home nou. Ara ens l'ofereix acabat, i ho fa en el primer poema del llibre, amb un títol molt simple, "Ecce puer", crònica brillant del procés de la seva construcció." (Pons, Poesia...).
 
 
 
 

Susanna, Àlex. "Blai Bonet o la recerca poètica del sagrat", dins Blai Bonet a l'ombra de l'esperit. Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1989.

l'obra d'aquest escriptor és difícilment esquarterable: tota ella -ja sigui sota forma de poema en vers, text novel.lat, prosa memorialística, teatre, crítica d'art o literària, article periodístic- se'ns lliura com un tot, com un bloc compacte on les tradicionals fronteres entre gèneres es desdibuixen fins arribar a un grau d'esvaïment notable, degut a un fet força insòlit en el panorama de les nostres lletres: una mateixa energia (en el sentit més grec del terme) travessa, tensa i determina tot el que escriu. [...] l'obra de Blai Bonet és fonamentalment una obra expansiva, que en cada nou llibre aporta quelcom de nou respecte als anteriors.

l'obra de Blai Bonet no pot despertar mai la indiferència en qui la llegeixi. [...] es tracta d'una obra contundent, arravatada, radical, lúcida, apassionada, exaltada, exultant, que si alguna cosa no pot provocar mai és la indiferència, la passivitat. Llegir-lo és exposar-se a ser sotraguejat, convulsionat, trasbalsat.

A Soledat oberta, el primer poema del seu primer gran llibre de poemes, Entre el coral i l'espiga [...] hi trobem la consciència del dolor,  [...] el naixement d'aquesta 'veu plena de nius' que el poeta rep de Déu com un do compensatori: l'aparició de la facultat creadora del llenguatge. Després, la consciència de la impossibilitat de conciliar desig i realitat, forces que actuen en sentit perpendicular i que mai no s'han de trobar. Finalment, la constatació que tot això no origina 'pena', car ell decideix 'viure' a través dels altres, dipositar la vida en altri [...] una reacció contraposada de joia i vitalisme. [...]
     ... Voldria que el meu Art fos art de font:
     satisfacció de set amb melodia.
Versos que confirmen el que ja hem insinuat: la poesia, des d'un bon principi, fou per a Blai Bonet un mitjà de saciar la seva "set de viure" i, més endavant, esdevindrà una forma de viure.

Cada nou llibre de Blai Bonet és alhora una extensió i una intensificació de l'anterior. El pas de la vida, les reflexions, les lectures, les amistats, tot el porta a aprofundir d'una manera progressivament més ambiciosa, directa i contundent sobre un seguit d'eixos  o centres de tensió que, com ja he apuntat, hi estan presents gairebé des del principi.

L'Evangeli segons un de tants és, sense cap mena de dubte, una de les grans fites poètiques de Blai bonet, com en el camp de la narrativa ho seria pocs anys després Mister Evasió. És un llibre rodó, d'una modernitat esveradora, sorprenent, perdurable. Fresca, radiant, exultant.  [...] Poques vegades com en aquests poemes, i en els dels llibres que el seguiran, el nostre món poblat de tots els seus personatges, accions i objectes, carrers, botigues i bars, mites, senyals, indicis, haurà tingut cabuda dins un recull de poemes d'una manera tan natural i convincent. Llegir qualsevol d'aquests poemes és comprovar-ho i és comprovar, sobretot, que quan hi ha talent no hi ha res que no pugui formar part d'un poema.
Els fets és una intensificació del recull anterior. Ja hem dit que Blai Bonet no s'atura en cap llibre, i que per tant cada nou recull suposa una annexió de noves terres, que és com dir que Blai Bonet guanya nous terrenys per a la lírica en cada un dels seus llibres. Els fets és, d'altra banda, un dels seus llibres més contundents i doctrinaris. Produeix la impressió com si el seu autor hagués vist finalment cap on és que ha d'anar.  [...] albirà amb claredat quina estava essent la seva principal recerca, o, més ben dit, la seva principal tasca: la d'instaurar una sacralitat en un món precisament cada cop més trivialitzat.  [...] es tracta de resituar el sagrat [...] Fer que torni a comandar la nostra vida d'acord amb les seves arbitrarietats, deixar que s'apoderi de nosaltres quan calgui per tal de tornar a retrobar el sentit de la vida.

D'altra banda, aquesta recerca del sagrat cal veure-la plenament inserida dins el corrent general de la poesia que s'ha escrit des del Romanticisme: bé pot dir-se que tot ella és un intent d'explicar la relació amb el sagrat personal, un intent d'emplenar el buit deixat per la "mort" de Déu, i és precisament la manca d'un principi sagrat universal el que propicia el retorn del poeta modern cap al sagrat personal [...] car el poeta sap prou bé que l'impuls que el mena a l'escriptura del poema neix precisament dels encontres de la seva imaginació amb el sagrat. Aquests encontres provoquen el xoc del temporal amb l'intemporal, del profà amb el sagrat: són els que T.S. Eliot batejà, amb gran mestria, en els Four Quartets, de "moments in and out of time" (moments dins i fora del temps), o els que Joyce anomenà "epifanies", moments de plenitud intel.lectiva immediata, moments d'il.luminació. El fet és que en gran part l'obra de Blai Bonet es sosté precisament sobre aquests moments "dins i fora del temps", i els poemes que en resulten podem dividir-los en tres grups: els que són una mera acumulació de moments epifànics, els que són una construcció purament estètica a partir d'algun d'aquests moments, i els que desemboquen en una mitologia purament  [...] personal i intransferible (cas d'alguns passatges de llibres com ¿Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca N'Amat a l'ombra? o El poder i la verdor). El que, en qualsevol cas, és comú a la gran majoria d'aquests poemes és un intent de buscar, i segons com de crear, una relació significativa entre aquests "moments dins i fora del temps" i nosaltres mateixos. [...] En aquest sentit, l'obra de Blai Bonet és -gosaria dir- única dins el panorama de les nostres lletres. Pocs, ben pocs són els poetes que han emprès amb una tal ambició el propòsit de bastir tota la seva obra poètica al damunt d'aquesta recerca. 

Es pot parlar, per tant, d'una voluntat molt clara de forjar el que tradicionalment s'ha convingut a anomenar un home nou: un ésser amb una percepció diferent de la realitat , de la vida, del cosmos. Algú que, en certa manera, recuperi la innocència perduda, amb tot el que comporta de frescor, poder, mirada neta, simbiosi entre sensació i percepció, sensació i sentiment, facultats sensitives i facultats intel.lectives. Així, per exemple, en el primer poema d'El jove, precisament titulat Ecce Puer, diu: 
     Creure és sentir. Tot ell es posà a creure
     en el verd taronger quan en tocava 
     i n'estirava un tarongí per beure.   
     Necessitava set i set creava
     per poder creure en el tarongerar,
     que sentia davant i l'abeurava,
     acompanyant-lo en el sentiment clar
     d'haver un got d'arbre al vel del paladar.

pot sorgir -pot fer-se- aquest home nou, [...] conscient del sagrat.

El pròleg del seu pròxim llibre, Cant de l'arc, en aquest sentit, no pot ser més revelador i explícit: [...] "La transcendència és una operació tan vital, tan incessant i coherent com aquest: el pas que les idees i sensacions fan des d'un sentit als altres sentits. La transcendència és la incorporació, la in-corporació, la en-carnació, del món en el nostre cos, en el cos del nostre esperit... La vida consisteix en el continu recanvi bioquímic. La vida i la transcendència són el mateix fenomen. [...] Vet aquí el caràcter propi de la transcendència: la Transcendència "és" amagada. El Deus Absconditus és l'Ésser, és l'U. El Deus Absconditus no és cap misteri... El misteri som nosaltres, ell, tu, jo. És per mor d'aquesta causa que nosaltres som la revelació [...] Si a hores d'ara jo sóc en aquell primer esglaó, des del qual un home comença a "veure" i estimar "religiositat intrínseca del Cosmos", ho dec a la lectura i estudi d'Einstein, en els llibres del qual he après i aprenc a mirar, escodrinyar, la Naturalesa, l'ésser prehistòric dels arbres, contemplar fit a fit els estels de cap a cap d'any, que és el darrer quart d'hora de lectura, cada vespre, abans d'anar a dormir". 
Crec que és a partir de L'Evangeli segons un de tants, però sobretot d'Els fets, que l'obra de Blai Bonet s'encamina obertament capa la forja d'aquest home nou, tot ell públic, municipal i fondo, com ell mateix s'agrada de dir. Un home nou, com ja hem dit, extret de la més viva contemporaneïtat (anomenat i descrit en els seus poemes amb tota mena de detalls i senyals, en un afany de cercar un volgut i magistral efecte de versemblança).

Són obres [El poder i la verdor, Teatre del gran verd, El jove, Nova York] apoteòsiques. Clarament fonamentades en l'excés i en la capacitat associativa enlluernadora, en les quals Blai Bonet recull, articula i potencia tota una extraordinària gamma de tons (líric, discursiu, meditatiu, serial, narratiu, oníric, popular, trobadoresc, tradicional, intertextual, visionari, etcètera), nivells de llenguatge (un lèxic col.loquial, riquíssim en neologismes o girs dialectals, profundament sensual, sobretot pel que fa a la materialització del paisatge, la flora o la fauna autòctona) i estructures (des d'un discurs organitzat gairebé com un poema fílmic o un poema novel.lat de ritme seqüencial, fins a una obra de trenta-dos cants...

en elles s'hi troben, potser més ben formulats que enlloc, alguns dels seus màxims propòsits poètics. Així, per exemple [...] a Vironera [El jove]
     ...Omplir la conca
     de l'existència: vet aquí la tasca d'aprendre i de saber

Tots tres [quatre] llibres semblen haver agafat com a lema el que Pasolini digué a Jean Duflot en el seu llibre d'entrevistes: "Jo defenso el sagrat perquè és la part de l'home que menys resisteix la profanació del poder". De fet, aquesta tetralogia està molt clarament concebuda com una "lluita" entre aquestes dues forces: el poder i el sagrat, el poder i la bellesa, el poder i la vida (recordem que a Cant de l'arc ja se'ns deia: "Només hi ha llibertat on el Poder és la bellesa". I en això rau l'extraordinària gosadia i lucidesa de Blai Bonet: en haver-se adonat que la poesia pot ser l'escenari -és l'escenari- perfecte perquè s'hi realitzi el que és un dels grans combats dels nostres dies.
 

Algunes imatges

Hipèrbaton
enfront, movien, entre la fina boira,
els verds pollancres les fulles

Hipàl.lage
 Reconeix
que té el cor popular, no per qui balli
rodonament davant la catedral
sota el migdia gòtic del diumenge.

Al.literació
A Joc amorós  va imitant el renou de l'aigua contínuament

Geminació
Blai desperta,! Blai desperta!
penja un ram de cascavells
i un crit immens de clavells
a la teva nafra oberta

Pleonasme
 El decapvespre el pren
entre el cel i el Parc Güell. És el
  capvespre
dels garrofers de Reus i l’horabaixa
d’aquest catalanet. Però no es tracta
de la mateixa tarda de tardor.

Paral.lelisme
AOda al poble rural .

Antítesi
El caminar ardent
de la frescor de l'aigua.

Comparació
havia aconseguit aferrar-se, talment un corn de tenassa, a la pell de la paret[...]
duia més verrim que un eixugamans o una barra de galliner
 Pere Pau

Metàfora
ESPÒS
Els teus pits, d'hortènsia.
Quan et mir, em puja una ona
blava per la cintura.
ESPOSA
El teu cos, una penya altíssima
plena de fonoll marí pel meu desig.

Em fa mal tot, fins la camisa.

fa un cel escombrat, 

Personificació
La gent del pla diu que a posta de sol el vent s’agenolla
 (Pere Pau)

Parla de lentes alzines, maternals figueres. 
 
 
 
 

Novel.la
 

"Per a mi, en literatura, només existeix un gènere: la poesia. En el fons, la condició indispensable perquè una obra sigui bona és que sigui poètica. El poema és poesia lírica; la novel.la, poesia èpica; el teatre, poesia dramàtica" ("Blai Bonet, poeta y novelista", entrevista de Guillem Sureda a Diario de Mallorca, 2-1-1958)
 

El mar

"El mar és una síntesi de la vida del sanatori. No és autobiogràfic. En realitat, jo a Caubet m'ho vaig passar bomba. Sí! Mai no estaré tan bé! Com que no havia de fer llit, perquè no tenia febre, com que podia passejar tot el dia... Allí no es parlava de la mort." ("Blai Bonet, el fons del mar" entrevista de Jordi Coca, Serra d'or, gener 1981).
 

-Quin és el vostre concepte del bé i del mal? Creieu en el pecat?
- El bé, en primer lloc, no és cap concepte i el mal tampoc. El mal simplement és tractar una persona com si fos una cosa. Res més. Estic pensant que no es pot discutir si una cosa és el bé o és el mal perquè ja ho sabem a l'acte. Sabem si allò ens fa bé o ens fa mal. També les autoritats tenen molta culpa d'haver donat la possibilitat que es pogués discutir això. Diuen: "Això és bo". I de seguida els has de preguntar: "És bo per a què?" "És bo per a qui?" Això la gent no s'ho pregunta; comença a fer conceptes i dialèctiques i a fer discussions teològiques, i d'aquí vénen totes les guerres que hi ha, vénen d'aquesta barbàrie: fer conceptes. [...] En El mar hi ha aquesta religió perquè en aquells anys la religió era una creu que portava la gent per força. S'ha de tenir en compte perquè feien creure a la gent que la guerra es feia per Déu i assassinaven els que eren republicans, els mataven per Déu, en nom de Déu. Això era molt gros. [...] L'escriptor té l'obligació de fer d'oposició del poder. [...] No he fet res més que ésser l'oposició de qualsevol manera de poder. I és una fidelitat que l'he mantinguda sempre. 
("Última entrevista a Blai Bonet", per Josep Mallorens. Avui, 8 de gener de 1998).
 

"El mar va saber greu a molta de gent, sobretot a Barcelona. Vaig rebre algunes amonestacions. Record sobretot una carta d'un monjo de Montserrat, dom Jordi Pinell, bon amic meu, exhortant-me a fer penitència pública. Em deia que El mar era una gran creació, però que sobretot era una blasfèmia contra tot el que de més sagrat té Catalunya." ("Blai Bonet, delicada agressió", entrevista de Sebastià Alzamora, Serra d'or 457, gener 1998).

"Llorenç Villalonga i el seu germà Miquel eren coneguts com els fundadors de Falange a Mallorca. Amb una diferència. D'en Miquel Villalonga, tothom en deia que era d'idees molt fermes però que no era dolent. Sobre en Llorenç, en canvi, tothom opinava el mateix: "És un reputa" [...] les execucions i les sentències eren responsabilitat seva." ("Blai Bonet, delicada agressió", entrevista de Sebastià Alzamora, Serra d'or 457, gener 1998).

"Jo no faig confluir els temes de la religió i la sexualitat, sinó que ja vénen units per la mateixa tradició cultural de l'àrea mediterrània, a la qual pertany la cultura catalana. Sempre ha estat així. [...] Tot això de la culpa, del càstig, de la separació entre espiritualitat i carn... Tot això és germànic, però de cap manera llatí. Jo no crec en la culpa. tota la meva obra és escrita contra la culpa, és una persecució i un desmentiment de la noció de culpa. L'home no és culpable. Culpables només ho són els papes i els legisladors." ("Blai Bonet, delicada agressió", entrevista de Sebastià Alzamora, Serra d'or 457, gener 1998).  
 

" Quatre punts de vista i un únic jo. Aquesta és l'equació que en El mar filtra i distorsiona les funcions habituals de tècniques com el monòleg interior." (Pons, BB: maneres...).  

"No es pot negar que El mar té un principi d'ordre: però aquest principi resta, sempre supeditat als valors lírics, que no només amaren el discurs dels personatges (per això s'ha parlat d'El mar com a novel.la lírica) sinó que també regeixen l'estructura: és, certament poètica l'el.lipsi constant que enfronta el llenguatge amb la representació, que el fa sortir contínuament a escena sense deixar que s'amagui entre els bastidors del discurs indirecte." (Pons, BB: maneres...).

"L'encert de la composició d'El mar rau, justament, en l'habilitat del novel.lista a l'hora de combinar escenes de temps lent amb narracions ràpides -tota la vida de Manuel Tur és explicada en tres planes, al capítol XXVII-, seguint sempre l'impuls dictat pel cor dels fets, no per la seva escorça." (Pons, BB: maneres...).

"els protagonistes [...] han deixat les seves cases i viuen en la provisionalitat. [...]
l'allunyament de la terra pròpia és una constant dels personatges de Blai Bonet: en les seves novel.les el viatge és, sempre, un motiu essencial, definitori. Manuel Tur i Andreu Ramallo han abandonat els seus pobles, com també ho han fet el capellà Gabriel Caldentey i la monja Francisca Luna. I ho faran l'Andreu Crous d'Haceldama, el Salvador Moner de Judas i la primavera, el Marc Esquert de Mister Evasió." (Pons, BB: maneres...).
 

Haceldama

"Haceldama funciona com si fos un dietari: ni la trama ni els personatges són un impediment per a l'expressió del narrador." (Pons, BB: maneres...).

"També el drama de Parasceve, escrit en els mateixos anys, es basa en un episodi esdevingut en la segona guerra mundial. Les dues obres formen un cicle marcat per la preocupació existencial, que concedeix absoluta importància a l'individu i negligeix aspectes com la fixació d'aquest individu en unes coordenades concretes." (Pons, BB: maneres...).

"sense estructurar un edifici psicològic ordenat, el novel.lista esbossa les parts essencials de cada figura amb una economia de recursos admirable.  [...] el seu llenguatge gestual esdevé tan important com les paraules, i fórmules com el silenci i la repetició són utilitzades amb la mateixa intensitat." (Pons, BB: maneres...).

"La mare d'Andreu Crous és la mare del Manuel Tur d'El mar i la dels germans Skiud de Parasceve. El personatge hi manté una relació intensa, a voltes equívoca -barreja d'atavisme i de sensualitat-, presidida per l'absència del pare. [...] En tot cas, en les primeres novel.les l'esquema és sempre idèntic: problemes d'integració a l'entorn, unió amb la mare, ruptura violenta d'aquesta unió. [...] De la mare, allò que fascina el novel.lista és la seva proximitat amb el sagrat. Ens ho diu al cant VIII de Teatre del gran verd: "...mare és un mot fondo, més que la mar, / que ni la dona entén"."  (Pons, BB: maneres...).

"La prudència de la gent rasa, la por de crear vida, converteixen quasi tothom en fera de circ. Un home, en realitat, tem la vida, no la mort. Es perd perquè no sap esborrar l'espant que les situacions vives donen, en aparèixer per primera vegada. L'home diu espant a les claredats sobtades. [...]
L'espant no surt de l'exterior, sinó d'un prejudici de la persona. A causa de l'espant, no viviu la vida, sinó la seva ironia. Destruïu, a base de prudència, possibilitats vitals"
(pàgs. 219-220)

"Vaig comprendre la mortal falsedat de tota guerra i que al front no hi havia enemic, sinó representants de l'Enemic".
(pàg. 144)
 

Judas i la primavera

"L'obra [Judas i la primavera] aconseguia una harmonia entre la veu de l'autor, la credibilitat dels personatges, la solidesa de la trama i el coratge en la incorporació de noves tècniques narratives." (Pons, BB: maneres...).

"Els personatges de Judas i la primavera són plens i amb relleu. Possiblement ha estat la inspiració en homes i dones de la vida real -que, en aquesta novel.la, ha estat tan criticada- allò que ha permès l'obtenció d'unes figures humanes fortes"  (Pons, BB: maneres...).

"(El 1963, Judas i la primavera tanca definitivament el seu passat: es diu que la novel.la retrata Bernat Vidal, antic protector de Bonet, com a assassí i torturador en temps de la guerra. A Santanyí hi ha escàndol: l'"exclusiva" (l'autocar que fa el trajecte Santanyí.Palma) porta cada setmana, amagats sota el seient del xofer, un munt d'exemplars del polèmic llibre, que es converteix en un best-seller municipal. )" (Pons, BB: maneres...).

   "La presumpta identificació de Macià el sastre amb l'apotecari i escriptor Bernat Vidal i Tomàs ha fet vessar molta tinta. 
   "don Macià és el personatge més castigat pel novel.lista. [...] ja des de les primeres ratlles l'home apareix com un beat desgraciat i ple de complexos. Amb problemes d'autoafirmació, insegur, molt dominat per la mare, presumptuós, fals, envejós, feblíssim, "molt fadrí", el sastre és l'encarnació de l'home antic que el projecte narratiu de Blai Bonet intenta desbancar i substituir per l'home nou." (Pons, BB: maneres...).

"[Corpus (internet): Judes i la primavera fou escrita a cavall entre Barcelona i Mallorca entre el 1961 i el 1962. La narració es reparteix entre les vides de diversos personatges d'un mateix poble, però a mesura que progressa s'anirà focalitzant en un d'ells, Salvador, sorgit de les primeres generacions de postguerra, seminarista a Mallorca i deixats els estudis eclesiàstics, estudiant a Barcelona. Així l'obra narra des de la pèrdua de la infantesa fins l'entrada en un joventut amarga del protagonista: la vida d'un poble mallorquí durant i després de la guerra, l'escola , el seminari, l'anada a Barcelona, el descobriment de la gran ciutat, la iniciació a la sexualitat, la vida al barri xinès, seran vistos a través dels ulls d'un noi sensible i diferent. L'aventura del protagonista acaba en l'internament forçós en un sanatori de Mallorca i en l'actitud contemplativa del qui sofreix, assumint tot el mal de la seva malaltia, aconseguint, així, una pau pròpia, impossible per als altres. Té una estructura narrativa capitular, en la qual els capítols es titulen amb noms, repetits diverses vegades. La veu narrativa és en segona persona.]"
 

Mister evasió

"[A Mister evasió hi ha] uns personatges que ja no s'acalen sota la seva circumstància sinó que lluiten per canviar-la." (Pons, BB: maneres..., p. 172).   

"també  Judas i la primavera és una novel.la-frontera que apunta -i amb la seva continuació, Míster Evasió, fa diana- a la construcció d'un home nou [...] l'home nou que habita les pàgines de Blai Bonet (aquell que té una percepció diferent del cosmos, aquell que recupera la innocència perduda, aquell en qui s'uneixen les facultats sensitives i les intel.lectives".  (Pons, BB: maneres..., p. 173-4).
"l'home de Blai Bonet, en l'homèric viatge de Míster Evasió, posa les bases de la recerca d'aquesta transformació: una recerca que es traduirà en una vida erràtica i en la reinvenció de l'acte del llenguatge"
Un home que ja no es sent fill de ningú. "És en aquesta solitud, on s'instal.la l'home -nou, però incabat- de Míster Evasió: en la seva constant recerca, Marc Esquert s'allunya progressivament de la seva casa i dels seus orígens." 
"Després de Judes, l'anvers i el revers de l'ésser humà seran igualment dignificats, cosa que implica la relativitació del pecat . (Pons, BB: maneres..., p. 175-6).

"Per descriure aquesta metamorfosi difícil i costosa, Bonet fa servir dos símbols principals, el jove i el viatge. Una ullada als seus escrits demostra la regularitat d'aquests dos motius. Dues de les cites que encapçalen Míster Evasió fan referència al jove: la d'Antonioni, un dels directors cinematogràfics predilectes de Blai Bonet ("tinc vint anys i molts dies") i la de Joyce ("Ecce Puer"", títol d'un llibre de poemes de l'irlandès que donarà nom, anys després, al primer poema d'El Jove). La idea del viatge, ja implícita al títol de la novel.la, remet sempre a un trànsit interior." (Pons, BB: maneres..., p.176)

"L'acció de Míster Evasió comença amb el retorn del protagonista, un cop mort un personatge anomenat el marroquí, d'un lloc que es diu "fora" [...] Agressiva i desbocada, l'entrada en el relat és el final del quadern de Marc Esquert; l'escriu des d'un cotxe en marxa ("el bloc ara està sobre el volant d'aquest Renault de segona mà", "el volant em fa de taula")." (Pons, BB: maneres..., p. 176). 
Només començar el narrador diu: "de vegades he estat dolent perquè varen voler que fos bo en un lloc que no era el meu". És un al.lot malaltís, solitari, de Calella de Palafrugell, on viu a un casalot amb els pares, els avis, i els seu germà gran, l'Oriol ("que només enraona per sant Narcís, sant Josep i el dia de Nadal, quan hi ha xampany a taula"). L'àvia és un dels personatges més descrits al llarg de la novel.la; per exemple: "em feien anar de ventre a l'orinal.    Això m'avergonyia molt: precisament llavors, sovint, venien els amics o senyores amigues de la mare. I l'àvia, que era un clàssic i només emprava verbs i substantius, els deia que esperessin, que jo estava a l'orinal i feia de cos. Quan n'estava llest, ella mateixa obria la finestra, s'ho emportava sota el davantal, ho duia al quarto de bany: passant davant la gent que esperava, asseguda en una cadira, sense dir res, com a cal dentista, tu." La mare era el contrari: "te'n recordes de quan érem al sagrat cor..." "la mare i jo desejunàvem amb torrades, mantega, melmelada de taronja, després de pruna. Ens ho menjàvem entre glop i glp de cafè amb llet. Si algun capvespre, però, es quedava sola amb mi, també li agradava fer pa amb tomàtec. I, damunt la llesca, només una, posava tres olives sevillanes en renglera índia a l'un costat i, a l'altre, un fistó de rodanxetes de ceba, encamellades una sobre l'altra. S'ho menjava amb ganivet i forqueta, i tan de cap de dent, amb una cara de convidat, que allò no semblava pa amb tomàtec ni res." (Míster Evasió, MOLC,  p. 21). Explicant alguns fets i alguns comentaris de l'àvia queda construït el personatge de la mare; diu l'àvia "no com algunes, que varen anar a estudiar a les monges franceses [...] i llavors les tenim tot el sant dia al piano, daling-dalang, daling-dalang, daling-dalang." (Míster Evasió, MOLC,  p. 28). 

Quan té deu anys la família l'envia a Barcelona (des de Calella, on viu la família) a estudiar el batxillerat, a la Salle, a la Bonanova. En parla al segon capítol, on surten els antics amics del poble, en Santi i en Frigolo, i alguns de nous, com en Peia, el seu company d'habitació, i també algun frare, com en concordancia, que sempre parla amb rodolins: "Adelante, tropa arrogante. A misa de prisa", "On va, on va l'Esquert? Va a alguna banda o es perd?".
Mentrestant, com ja ho feia al primer capítol, parla de Ginebra, des d'on escriu la novel.la. 

Al capítol III és quan Marc i els seus amics van al Somorrostro, un barri miserable al peu de Montjuïc, a ensenyar doctrina. "Rosita, que només té catorze anys, és instruïda pel seu pare [Pelé] en l'ofici de la prostitució; Antonio, dos anys més jove, també fa la carrera -a canvi de deu duros i d'un entrepà que sempre regala a Rossita- i contempla aquest incest amb tristesa infinita, perquè està secretament enamorat de la seva germana: "Jo estic camelà de la Rossita, però no tinc làbia, saps? [...] Jo només sé fer l'asunto de cor, eh?, ben del cor. Però el vell li sap xamullar cuentu a l'orella, i la xavaleta està del Pelé. I, de menda, nanai" (p. 69)." "La baixada infernal al Somorrostro serà el començament del canvi d'itineraris de March Esquert, que deixarà la Barcelona alta per endinsar-se en el fragor de la Rambla, de la plaça del TEatre, del barri xinès... Poemes com "Somorrostro" (de L'Evangeli segons un de tants) o "Carrer dels Tres Llits" (de Cant de l'arc) donen resposta a aquests estímuls." (Pons, BB: maneres..., p. 179)

El capítol IV inclou molts fragments d'història de Barcelona, i diàlegs amb el Doctor Bofill i el professor de llatí. 

"L'intent d'accedir a l'Escola d'Enginyers Industrials suposa una nova etapa en la vida del personatge: canvia  el seu lloc de residència i es trasllada a una dispesa, on té per veïns un professor d'història i un auxiliar de medicina marroquí anomenat Dani, que també serà veí seu a Ginebra. [...] En suspendre per quarta vegada l'examen d'ingrés a l'Escola, Marc decideix abandonar els estudis. Derrotat [...] surt a engatar-se i troba, finalment, al bar Cosmos, el professor de llatí. ÉS la nit de Sant Joan. L'endemà, Marc es desperta sol, a una platja plena de parelles i amb vuit mil pessetes a la butxaca. La descoberta l'espanta [...] No recorda res, però el dia següent els diaris porten la notícia de la mort, en estranyes circumstàncies, del professor de llatí." (Pons, BB: maneres..., p. 180). 
Quan Blai Bonet publica la novel.la falten sis anys per la mort de Pier Paolo Pasolini, a la platja d'Ostia, per això diu ell "bé puc dir que he inventat la mort de Pasolini".
Quan es desperta a l'arena, hi troba una petxina i quan arriba a l'habitació la dona al seu company amb qui havia discutit fortament la nit abans (p. 122). Aquest regal de la petxina també el descriu al poema "Company d'habitació" de L'Evangeli segons un de tants.

Després torna a Calella, on trenca amb el seu pare i coneix Penèlope, amb qui festeja; quan ja ha marxat ella li escriu cartes, on li diu que li fa un jersei (teixint, com la Penèlope d'Ulisses). Parteix i  va a treballar a Ginebra, on tornen a aparèixer personatges coneguts, com el doctor Bofill i el marroquí, d'altres de nous, com l'escriptor Uriac, i d'altres amb relació a personatges que ja havien sortit, com Nausica, la dona del professor de llatí, que treballa en una clínica de Ginebra (Nausica recull i ajuda Ulisses que arriba nàufrag a l'illa i l'hostatja al palau del pare. Al moment de la partença de l'heroi li mostra amor).. Marc va al cine amb Nausica a veure Fedra (filla de Minos i muller de Teseu; s'enamora del seu fillastre Hipòlit, que la rebutja; Teseu coneix el conflicte i desitja l'infortuni del seu fill, que mor, i Fedra se suïcida; el mite apareix a Sòfocles); la mort d'Hipòlit té valor de premonició: "Mira el fillastre de Fedra com vola amb el cotxe. En un revolt de la carretera, es fotrà castanya amb un camíó. [...] "Adéu, terra", diu el boig. En un dels revolts que vénen, es mata" (p. 166). Ell, al final de la novel.la, es converteix en Hipòlit: "I ara, al començament de la carretera que tinc lliure, al penúltim full del bloc, que aguanto amb el pit sobre el volant, apunto els noms dels qui fins a hora d'ara, tres quarts de cinc, 2.setembre 1964, heu estat la meva terra [...] òstic..., adéu, mar. A Déu mar. (p. 168-9). 
"del discurs d'Uriac es dedueix el rebuig de Bonet pel Noucentisme per tot el que té d'allunyat de la vida, d'artificiós, d'elitista [..., aquesta actitud crítica] es resol amb l'opció per l'agosarament vital: per l'entusiasme." (Pons, BB: maneres..., p. 189). 

"Els dos primers capítols de la novel.la [...] no fan preveure els posteriors estirabots. Però el contrast entre l'ortodoxa perfecció d'aquests capítols inicials i el trencament amb què s'estavellen no és gratuït: existeix una correspondència justa entre estructura i significat. Precisament la deformació comença al final del tercer capítol, just després de la visita al Somorrostro, que és on els codis del món de Marc Esquert comencen a trontollar." (Pons, BB: maneres..., p. 190-1). Alguns diàlegs de Somorrostro (per exemple els de les pàgines 166 o 168), així com les cartes de Penélope, tenen una voluntat expressionista: transcripció, presentació de la realitat, no invenció. 
"És en el quart capítol on la luxúria tècnica arriba a un grau més alt: Marc Esquert retrata la ciutat de Barcelona en un collage on es barregen, en lluminós mestissatge, des de les cròniques històriques fins als anuncis publicitaris, la guia turística, l'ambient estudiantil, els diàlegs de les prostitutes [...] les cartes, el monòleg d'un professor, el discurs d'un patriota, una convers -transcrita amb les convencions de l'escriptura teatral- entre el marroquí, el Dr. Bofill i el professor de llatí, una altra conversa entre el professor de llatí i Nausica... I, entremig, fragments del Blanquerna i del Llibre d'Amic e Amat, que, situats en un context que no els és propi, cobren nous i provocatius significats. (Pons, BB: maneres..., p. 194).

"La culminació del viatge de Mister Evasió és aquest home nou, alliberat dels llasts de la convenció, el costum i la hipocresia moral -les presons malaltisses de la ment-, que es troba i es construeix ell mateix. L'ideal: viure cap al gran tu dels homes, sense prevencions envers el que és desconegut. Aquesta opció vital crea una nova raça humana els membres de la qual, en trobar-se, es reconeixen de seguida." (Pons, BB: maneres..., p. 195).
 

Mostrar les coses

"És obvi que Bonet tria [...] mostrar les coses abans que explicar-les [...] la reproducció directa de les paraules dels personatges. Es manifesta així la qualitat dual de la paraula, que és en ella mateixa representació (perquè tradueix el món) però que a la vegada és realitat (perquè, en tant que discurs emès per un jo, forma part d'aquest món)." (Pons, Les novel.les...).

"En El mar la supremacia del personatge es mostra molt clarament en la presentació del pare d'Andreu Ramallo [...] Aquest monòleg solcat de silencis és una expressió clara del que significa presentar: el narrador no intervé, no jutja, no orienta." (Pons, Les novel.les...).

"En Haceldama (novel.la sobre la bogeria d'un home trastornat pels horrors de la guerra) Bonet converteix en diàleg allò que seria molt més econòmic comunicar a través de la descripció o de l'estil indirecte." (Pons, Les novel.les...).

"En Judas i la primavera (un altre escrit sobre la memòria funesta de la guerra) el predomini de la mimesi sobre la diegesi és patent en una escena sexual entre la madona d'una possessió i el senyor, que torna a casa després d'una cacera i la sedueix dins la caseta del motor. Tot el que passa, ho sabem a través de les paraules de la dona, interrompudes, adesiara, per línies de punts on s'oculten els actes de la parella." (Pons, Les novel.les...).   

"Una primera conseqüència d'aquesta escriptura-representació és la rellegibilitat.  [...] Sempre podem tornar a les novel.les de Blai Bonet." (Pons, Les novel.les...).
 
 
 

Bibliografia

Poesia

* Quatre Poemes de Setmana Santa. Santanyí, 1950.
* Entre el coral i l'espiga. Palma: Editorial Moll, 1952.
* Cant Espiritual. Barcelona: Proa, 1953. (Premi Óssa Menor, 1952)
* Comèdia. Barcelona: Barcino, 1960. (Premi crítica, 1960)
* L'Evangeli segons un de tants. Barcelona: Proa, 1967. (Premi Carles Riba 1965)
* Els fets. Barcelona: Proa, 1974.
* Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca n'Amat a l'ombra? Barcelona: Borràs, 1976.
* Cant de l'Arc. Barcelona: Proa, 1979.
* El Poder i la Verdor. Guaret, Campos, 1981.
* Teatre del gran verd. Guaret, Campos, 1983.
* El Jove. Barcelona: Empúries, 1987. (Lletra d'Or 1987. Nacional de la Crítica, 1987. Generalitat de Catalunya, poesia, 1987)
* Nova York. Barcelona: Columna, 1991. (Ciutat de Barcelona de poesia, 1992)
* Sonets. Barcelona: Empúries, 2000.

Novel.la

* El Mar. Barcelona: Aymà, 1958 / València: Tres i Quatre, 1988. (Premi Joanot Martorell 1956)
* Haceldama. Barcelona: Aymà, 1959.
* Judes i la Primavera. Barcelona: Selecta, 1963 / Barcelona: Edicions 62, 1995. (Premi Ciutat de Barcelona, 1963
* Míster Evasió. Barcelona: Llibres de Sinera, 1969 / Barcelona: Edicions 62, 1995.
* Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria. Palma: J. Mascaró Pasarius, 1972.

Teatre

* Parasceve. Barcelona: Nereida, 1958. Premi Joan Santamaria, de teatre, 1957. Estrenada al Teatre  Capsa, Barcelona, 1959. Reeditada a la UIB 1995, i representada per Magisteri Teatre Mag Poesia a Palma, Santanyí, Artà i Barcelona.
* La casa en obres. Muntatge de Pep Tosar de 1999 amb textos de Blai Bonet.

Diaris i textos autobiogràfics

* Els ulls (Diari Primer). Barcelona: Pòrtic, 1973
* La mirada (Diari Segon). Barcelona: Pòrtic, 1975.
* La vida i els meus instants. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1987.
* La motivació i el film. Barcelona: Empúries, 1990.
* Pere Pau. Barcelona: Columna, 1992.

Assaig

* Tàpies. Barcelona: Polígrafa, 1964.
* Ceràmica popular mallorquina. Palma: Sala Pelaires, 1972.
* Tomeu Pons. Barcelona: Borràs, 1978.
* Juli Ramis, primer creador de la pintura europea sense figura municipal. Palma: Consell General Interinsular, 1980.
* Tàpies. Barcelona: Póligrafa, 1965.
(* Mallorca. Mèxic - Buenos Aires: Hermes, 1965.
* Testimonios de la pintura española. Barcelona: Polígrafa, 1966.
* El movimiento románico en España. Barcelona: Polígrafa, 1967.)

Antologies

* El Color. (Quatre poemes de Setmana Santa, Entre el coral i l'espiga, Cant Espiritual, Comèdia). Palma: Gràfiques Miramar, 1985.
* Blai Bonet. A l'ombra de l'esperit. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1989.

Entrevistes

* Vidal, Antoni"Blai Bonet o la passió de fer brillar l'univers". Lletra de canvi 45, Barcelona. 
* Mesquida, Biel. "Tres cants d'un lector hedonista de l'obra de Blai Bonet". Lletra de canvi 45, Barcelona. 
* Mesquida, Biel. "Blai Bonet: un modern escriptor mallorquí a Barcelona". Escriptors a Barcelona,  Ajuntament de Barcelona, 1980.
* Masllorens, Josep. "Última entrevista a Blai Bonet". Avui, 8 de gener de 1998.
* Rotger, F. El dia del Mundo, 7 febrer 1993.
* Bonada, Lluís. "Blai Bonet: "Tot s'ha tornat tant de dretes que fa llàstima"". El temps 29-6-92.
* Busquets i Grabulosa. "Blai Bonet entre la follia i la transcendència". Plomes catalanes d'avui. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall, 1982.
* Baltasar, Basilio. El País, 31 juliol 1983. 
* Martínez, Sandra. Avui, 7 setembre 1994.
* Mesquida, Biel."Blai Bonet: Poeta atroçment humà". El País, 13 setembre 1987.
* Planas, Antoni Miquel. "Blai Bonet, la síntesi poètica". Mots, noms i mites. Converses amb escriptors. Mallorca, Tià de sa real 1996.
* Coca, Jordi. "Blai Bonet, el fons del mar". Serra d'or, gener 1981.
* Alzamora, Sebastià. "Blai Bonet, delicada agressió".  Serra d'or 457, gener 1998
* "Mister Evasió, Blai Bonet, 1969" per Mestre Mateu. Diario de Mallorca, 22-5-69
* Baleares 25 de julio de 1990.
* Argente, J. F. "Blai Bonet y su mundo de ideas". Diario de Mallorca, 2-10-69
* Pons, Margalida. "Blai Bonet: "De vegades, el poema surt perquè es vol donar cos a allò que un sap del cert que existeix". Avui, 22 de juny de 1991
* "Blai Bonet, Premi Carles Riba". Serra d’0r, gener 1963
* Susanna, Àlex. "Blai Bonet, escultor del mot". Cultura 12, març 1988

Sobre Blai Bonet 

* Albertí, Josep. "Blai Bonet. Un poeta digerit". Reduccions, núm. 14. Vic: setembre 1981:43-64.
*DDAA . Blai Bonet. A l'ombra de l'esperit. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1989.
* DDAA. Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Blai Bonet. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
* Graells, Guillem-Jordi. "La narrativa illenca de postguerra." Randa. Literatura de postguerra a Mallorca, núm. 13. Barcelona: Curial, 1982.
* Lloveras, Xavier. "Les novel.les de Blai Bonet". T(D) Tortosa, estiu de 1986
* Pons, Margalida. "Blai Bonet", Poesia insular de postguerra: quatre veus dels anys cinquanta. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
* Pons, Margalida. Blai Bonet, maneres del color. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
* Susanna, Àlex. "Blai Bonet o la recerca poètica del sagrat", dins Blai Bonet a l'ombra de l'esperit. Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1989.
* Vidal Alcover, Jaume. "Les variacions poètiques de Blai Bonet", pròleg a L’evangeli segons un de tants. Mallorca, Moll, 1991.
* Martí i Pol, Miquel. Avui, 20, III, 1988
* J.M. Llompart, J. M. "Per a un homenatge", dins Butlletí Informatiu de la UIB. 11, març 1988
* Rosselló, Pere. "Estudi introductori", pròleg a Blai Bonet, Mister Evasió. València, 3 i 4, 1987.
* Pons, Margalida, Margalida. "Les novel.les de Blai Bonet i l'art de la representació", dins Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Blai Bonet, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,  2000
 

Vídeo

Blai Bonet segons Blai Bonet. Universitat de les Illes Balears, 1995.
 

2.3.- ALGUNS CD

BLAI BONET
Ell mateix recita poemes seus al casset TEMPS DE POESIA 2. Swing, Palma de Mallorca, 1997
 
 
 

inici

PÀGINA DE PRESENTACIÓ mag poesia


MallorcaWeb  i  Antoni Artigues (Edifici Ramon Llull. Campus UIB. Carretera Valldemossa Km. 7,5. 07112 Palma. Mallorca))