bartomeu rosselló-pòrcel
 

Imitació del foc de Rosselló Pòrcel és potser el llibre que m'ha fet més commoció a la meva vida. Realitza la modernitat essencial del nostre temps -com Picasso- la qual rau en la diversitat. Opta per la diversitat, per la contracció de la seva personalitat. Invalida l'antic concepte d'identitat.
     Josep Palau i Fabre

 imitació del foc

 d'altres poemes

la poesia de 
rosselló-Pòrcel

 vida
 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL
       i una altra pàgina

Més poetes
Pàgina presentació MAG POESIA