maria mercè marçal
poesia a l'escola
 

cau de llunes 
bruixa de dol 
sal oberta / escarsers 

antologia general
de poemes 

dades 
 recital homenatge
a mmmarçal

SAL OBERTA
 

ARBEQUINES DE L'AMOR 

Ai, amor, si vols passar 
per dessota l'oliver, 
que la lluna juga a cuit 
sobre l'herba del terrer! 

Per dessota l'olivar, 
amor, sí que hi passaré, 
plenes d'olives i amor, 
ai!, les butxaques del vent! 

Fulles altes i petons, 
pluja dins l'aire enramat, 
arbequines de l'amor, 
ai quin deix més amargant! 

Ai quin deix més amargant 
l'amor menut a la dent! 
Les mans de seda del vent 
em despullen l'olivar. 

inici

ESCARSERS

PASQUINS PER A LA REVOLTA VEGETAL 
II 

Dones, baixeu, veniu 
a la dansa de l'herba. 
Enramem els balcons 
i preparem la terra. 
Reguem-la amb pluja i sol, 
defensem-la amb les dents, 
perquè hi arreli l'arbre 
de l'alliberament. 

Sembrem-hi la llavor 
i el verd de la tendresa, 
el blat de l'enrenou 
l'aventura i la menta 
i quan neixin els brots 
cridem-ho a tots els vents, 
perquè s'espigui l'arbre 
de l'alliberament. 

Vestides en saó 
de la revolta encesa 
al cim dels campanars 
desplegarem banderes, 
banderes sense orgull,
color de roig novell, 
perquè floreixi l'arbre 
de l'alliberament. 

Aviarem coloms 
per encetar la festa 
i inventarem camins 
en cels sense fronteres. 
Arreu tindrem hostal, 
farem convit arreu, 
amb la fruita de l'arbre 
de l'alliberament 

inici

portada maria mercè marçal 

Pàgina de presentació MAG POESIA