Portada
.
Dades Biogràfiques
.
Llibres de poemes
.
Poema a Miquel
.
Paraules de Miquel
.
Fragments de poemes de Miquel
.
Poemes

miquel martí i pol
Poema a Miquel Martí i Pol
De Begonya Achau (11 anys)
  Poeta,
  estàs assegut, mai no t'aixeques...
    Viatgen els teus poemes.
  Poeta,
  estàs callat...
    Parlen els teus poemes.
  Però tu, Poeta,
  et comuniques amb els ocells
  i, després,
    canten els teus poemes.
  És bonica la teva vida, Poeta.
   
    Begonya Achau (11 anys)

Produït i allotjat per MallorcaWeb  -  © MallorcaWeb S.L. i Antoni Artigues (Edifici Ramon Llull. Campus UIB. Carretera Valldemossa Km. 7,5. 07112 Palma. Mallorca))