miquel bauçà
poesia a l'escola
 

 

una bella història 
el noble joc 
poemes, 
notes i comentaris 
les mirsines, 
el crepuscle encén... 
el canvi, els estats 

antologia general 
de poemes 

una bella història
(1962) (Premi Joan Salvat-Papasseit, 1961) 

*

La xardor, l'esgotament, 
els rellotges de les viles, 
el rector, l'ajuntament,, 
els orats i rics notoris, 
els coets, la fira, el sant, 
els confetti, marxa i banda, 
els confits, els cacauets, 
i pertot l'Imperi, l'Himne. 
 
 

*

El vell mariner que vaig conèixer 
a l'illa del Gànguil es curava les ferides 
posant els peus dins l'aigua. El mar, jubilós, 
li pessigollava les cames. El vell mariner 
fumava i dins el fum s'hi negaven ventures, 
perills, dones, jocs i cassalles, pops enormes, 
peixos manta... 
Un dia el llevaren del treball i la Mort 
com un cranc de cent cames se li arrapà al pit. 
Es va anar consumint dins una camisa blanca 
a la taverna del port excitant somnis tendres 
amb rom i cassalla. 
 
 

*

Al final, s'ha comprovat,     els camells arriben tots 
a passar pel subtil cós     d'una agulla. Han ben batut 
aquell repte que els féu Crist     amb xocant facilitat. 
Jesucrist no comprengué     la gran manya dels camells. 
Però allò més trist és que,     que la trobin, just són ells, 
la salut, l'art de passar,     i en fan trust encontinent, 
i tret d'ells ja ningú pus...     Els camells, passat el cós, 
peguen salt i, fora pols,     es netegen els unglots 
i demanen, ultrancers,     cafè, copa, premsa, havans, 
la coloma de la pau     i amnistia per tothom. 
Hem d'admetre amb gran disgust    que ens han fet un bell engany, 
tot per culpa d'aquell Crist,     d'aquell càndid, bo de Crist. 
Ara tot és tan confús...     Un es troba a tot arreu 
amb els seus representants     armats amb creus i vestits 
de negror per fer-nos por,     tot volent-nos produir 
un tristíssim cansament,     que ens amara del matí 
fins al vespre i fins més tard.     Els camells més atipats, 
amb un frac i amb un fulard,     ens permeten de flairar 
el clavell que els penja al trau     i ens proposen d'exercir. 
Aquells més impacients      mai no solen ser gentils 
ni tenir el gep encalmat,     ni fer res quan ve Nadal. 
I és que entre ells no es miren bé:     es belluguen , es disparen, 
posen trampes, s'associen,     es barallen, compren armes, 
es desarmen i fan guerres,     amnisties, armisticis, 
emancipen i massacren     aborígens, fan negocis. 
 
 

*

Record que quan era infant 
no era gentil en la conversa ni en el tracte 
i una tendra inclinació al pecat... 
Endebades vaig cercar un aixopluc 
i, per això, 
se m'ajupiren les ales del cor. 
 

portada miquel bauçà 

PÀGINA DE PRESENTACIÓ mag poesia