Ausięs March
 .
Imatges Falconer
LECTURA POÈTICA
24 de novembre
de 1997 Teatre de Magisteri. Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari.
DIRECCIÓ:
Antoni Artigues
 
PROGRAMA
DE L'ACTE
DISCURS DE PRESENTACIÓ
D'ANTONI ARTIGUES
ALGUNS VERSOS 
D'AUSIÀS MARCH
CANÇÓ
I POEMES
VIDA I OBRA 
ARTICLE D'ANTONI SERRA
"ULTIMA HORA"
Més informació d'Ausiàs March

Cercar a Mallorca:

Produït i allotjat per MallorcaWeb  -   Antoni Artigues