AUSIżS MARCH (Home)


PROGRAMA
DE L'ACTE
DISCURS DE PRESENTACIÓ
D'ANTONI ARTIGUES
ALGUNS VERSOS 
D'AUSIÀS MARCH
CANÇÓ
I POEMES
VIDA I OBRA 
ARTICLE D'ANTONI SERRA
"ULTIMA HORA"
.
ALGUNS VERSOS D'AUSIÀS MARCH


Sí com lo llop la ovella devora devora
lo gran tor, segur d'ell, peix les herbes,
així los reis los pobres executen
e no aquells havents en les mans ungles


Vulles haver pietat del bon poble:
poneix aquells sients alt en cadira
qui de l'anyell volen la carn e llana
e són consents que feres los devoren!

Plena de seny, donau-me una crosta
del vostre pa, que em lleva     l'amargor;
de tot menjar m'ha pres gran dessabor
sinó d'aquell qui molta amor me costa


Segurs de Déu són de llurs crims los hòmens
en aquest món, puix càstig no se'n mostra,
e ja los reis los potents no castiguen,
perquè els han ops i en part alguna els dubten


Maleït lo jorn que em fon donada vida,
puix tant só vist en mos volers contrari!
Jo só aquell qui el pensament he vari
e voluntat del tot desaünida


Jo li perdon si m'ha dat mal dormir,
jo li perdon voler mal guardonat,
jo li perdon si m'ha d'amar forçat
dona tan vil que em fos vergonya el dir


¿Qui és lo foll qui en contra amor s'ergulla?
Segurs són d'ell los morts i els no sensibles,
mas no alguns qui són d'amor passibles:
qui vol ser fort de la carn se despulla.


Quan no la veig, muir per ella veer e,
si el m'acost, forçat m'és d'espantar.
Jo li vull bé, lo seu mal me plauria:
no sé què em plau determinadament.


Lo dia clar voldria fos escur,
udulaments e plors, en lloc de cants:
no té lo món coses a mi bastants
a fer que dol per tostemps no m'atur


Oh, quant és poc per on amor se fica
e, per aquell, en lloc dispost molt obra!
Per no sabuts mijans en nós fa obra.
Lo temps e lloc lo creix o mortifica


Sia en vós aitant de bé caigut,
obrant en vós arreglada mercè,
que, veent mi despullat de tot bé,
no em despreeu pel dan a mi vengut


Per vós ne só mes en amar
e mon ull no em vol descobrir
molt menys ma llengua volrà dir
ço que el gest no gosa mostrar


Llir entre cards, los escurçons no morden
ab tan fort mos com és lo de amor:
si bé els morduts no passen tal coissor,
perden lo seny e les vistes eixorben.


Llir entre cards, ço que em fa vós amar
no m'entra pas solament per la vista:
vostre esperit és aquell qui em conquista
e com de mi no us mostrau desaltar.


Veniu plorant, ab cabells escampats,
uberts los pits per mostrar vostre cor
com fon plagat ab la sageta d'or
ab què amor plaga els enamorats!


No es pot bé dir amor de home propi
lo que jo sent, carn per la carn és tota.


La carn vol carn, no s'hi pot contradir


No em plau amar e menys que a mi amen,
mas, si jo am, muiren los qui em desamen!


Los grans tresors ne tot l'honor del món
no em plau haver ab menys d'ésser amat


Tots mos desigs sobre vós los escamp;
tot és dins vós lo que em fa desitjar


Altre socors de vostra amor no em val
sinó que els ulls me demostren voler


Plena de seny, lo cos meu departir,
de l'espirit veurets ans que us desam.


Desesperat de mos desigs complir,
iré pel món vostre ergull recitant.


Llir entre cards, dins mi porte un forn
coent un pa d'una dolça sabor


Verge no sou perquè Déu ne volc casta

inici

[ Tornar a la pàgina principal ]


Produït i allotjat per MallorcaWeb  - MallorcaWeb S.L. i Antoni Artigues