recitals poètics
 
JAUME VIDAL ALCOVER: Un senyor a terra de mossons

Sala d'actes de Magisteri, dijous 3 de març de 1994, a les 11 (200 assistents) 
Presentació "Un senyor a terra de mossons": Antoni Artigues
Taula rodona amb Jaume Santandreu, Pere Rosselló, Gabriel Oliver i Blai Bonet. 
Recital poètic a càrrec dels alumnes del Col•legi Públic de Pràctiques: Marta Vizcaino, Vanessa Reus, Esteve Cantarelles, Cecília Zamorano, Bàrbara Varela, Aina Boyero, Emilio López, Elena Canyelles, Raquel Rodríguez 
Poemes i cançons a càrrec dels futurs mestres: Joan Gralla, Andreu Nadal, Miquel Oliver, Joan Miquel Font, Maria Àngels Mata, Sílvia Torres, Isabel Sans, Lourdes Fernandez, Aina Servera, Bartomeu Pizà; solistes: Marina Vallcaneras, Ferran Melià; acompanyament musical (propi i d’autors catalans): Margalida Llompart (piano), Immaculada Díaz (guitarra) 

Sala d'actes de Magisteri, dijous 3 de març de 1994, a les 7,30 (300 assistents) 
Recital de poemes de Jaume Vidal Alcover: OVIDI MONTLLOR, acompanyat a la guitarra per Toti Soler 
 
 
 
 

    
"Va ser un erudit a la manera dels humanistes i un investigador puntual i diligent. Rellegint ara, amb emoció i amb nostàlgia, la seva obra poètica, m'he adonat de la dimensió profunda, immensa, d'aquesta obra" (Josep M. Llompart) 
 
 

"Entre els béns que el poeta posseeix, hi ha la seva eina, la paraula, potser la treballosa paraula, la paraula que pot tenir la llum de la bellesa. Jaume Vidal té un ple domini de la paraula, i en gaudeix" (Marià Villangómez) 
 
 
 
 
 
 

   

   No hi ha amor com aquell que parla, de paraula, 
   i d'esperit, amb tu, una mateixa llengua.
        .

       

Escoltau-me, germans. O no escolteu. 
Sentiu-me o bé tapau-vos les orelles. 
Però rèis, lluminosos, començau, 
començau sempre, començau a viure, 
a caminar, a llegir, a créixer, a córrer, 
a morir, començau, començau sempre.

   .      
   En retirar-te a somiar 
   deixa'm els ulls empesos, 
   sols que jo pugui entrar. 
    
         .

    .

                          .    
    
POEMES DE JAUME VIDAL ALCOVER 

inici

portada recitals poètics 
 

Pàgina de presentació MAG POESIA