recitals poètics
 
MIQUEL FORTEZA 

Sala d’actes de Magisteri, desembre 1995 (150 assistents) 

Col.laboració poètica de Magisteri Teatre - Mag Poesia en l’acte que la Facultat d’Educació dedica a la jubilació de Felisa Forteza, i que fou també un homenatge al seu pare Miquel Forteza. Es feu una taula rodona amb Antoni Colom, Joana Maria Seguí, Damià Pons, Josep Massot i Muntaner. 

Petit recital de poemes i traduccions de Miquel Forteza: Beni Salvà, Marta Salom, Carme Estades, Rosa Cabiró, Carme Garcia 
 
  

POEMES DE MIQUEL FORTEZA 
 
tornada a recitals poètics