Jeroni Rosselló
 


 
(Palma, 1827-1902)

Propulsor del lul.lisme. Bon coneixedor de Goethe i Schiller.

SOSPIRS [3a part]

Mil llavoretes sembrava
vers lo jardí del teu cor;
llavoretes que collia
vora del rec de mos plors.

Nasqueren les llavoretes
a la calentor del sol,
i plantes i arbres se feren
d'ombra fresca i dolç renou.

A la frescor de l'arbreda 
hi bastí l'ànima amb goig,
amb torres de fantasia,
lo castell de mos records.

Cada merlet porta escrita
una lletra del teu nom;
la senyera és l'esperança,
de sospirs s'hi és fet lo pont;

i allà el trobador hi canta
sos amorosos descords;
mes sols tu los pots entendre,
i tu jamai hi respons.
 

inici

Pàgina de presentació MAG POESIA