IGNASI FERRERA
 


 
(Barcelona? primera meitat del segle XVIII - Barcelona, 1794)

Metge i poeta. Publica una Apologia de l'idioma català, vindicant-lo de les impostures d'alguns estrangers que lo acusen d'aspre, incult i escàs.

EXPRESSIONS AMOROSES EN BOCA D'UN POETA
SONET

No gasta tants colors la primavera
de tanta flor en la bellesa hermosa
ni tant primor i gala té la rosa
quant de mon cor la prenda placentera.

D'Aràbia les riqueses són quimera,
l'Offir i Potosí són poca cosa,
la llum del quart planeta és tenebrosa
a qui mira sa cara falaguera.

Explique's d'aquest modo altre poeta,
que l'expressió de mon amor, Belisa,
quedaria així curta i molt mal feta.

No ha de ser, doncs, la mia tan concisa
que no et done a conèixer, ma amoreta,
que jo et desig més prop que la camisa.
 

GASETA DE L'ALTRE MÓN
DÈCIMES

A fer no em puc atrevir
de l'altre món la gaseta,
perquè no sé que estafeta
d'allí mai puga venir;
ni sé qui puga tenir
d'aquell món notícia alguna,
que en eixa ocasió oportuna
gustós les replegaria
i la gaseta podria
formar del món de la lluna.

Si d'allí no ve estafeta,
propi, ordinari o correu,
¿com tinc de fer, no em direu,
de l'altre món la gaseta?
¿Tal volta alguna oreneta
noves portarà d'allí?
Me les diga, si és així.
Però tindré que esperar
al març, que vinga a cantar:
"Lleva't, lleva't de matí!".

En març, oint aquell cant,
tal volta m'adormiré
i entre somnis jo veuré
lo que allí estarà passant.
Però mentre que esperant
estic el moixó que vinga,
no trob algú ab qui em convinga
que tals noves dar-me puga,
a no ser que les duga
lo canó d'una xeringa.

Quan les notícies per tal
conducto sien vingudes,
és just que sien rebudes
a modo de servicial.
Per fer la gaseta cal
que se reba encontinent,
puix farà lo humor corrent
mentres les noves s'escriguen,
i els que les lligen estiguen
com qui tot s'ho va bevent.

Qui tal assumpte proposa
per eix camí les rebés,
i, junt amb ell, los demés
que elegiren semblant cosa.
És proposta escandalosa,
un assumpte incompatible,
puix, si tenir no és factible
de l'altre món notícia alguna,
la demanda és importuna,
d'una gaseta impossible.
 
 
 

inici

Pàgina de presentació MAG POESIA