Antoni Josep Vives

NIT INTERIOR

Constant presència
de la bellesa de la dona,
com un hàlit
en la nit,
un estar d'estrelles,
emanació de melodies,
nit en la nit
superada.

(De "El faune reclòs i altres soledats", Mallorca 1982 (Gràfiques Miramar))

 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA