Maria Ibars IbarsDènia 1892-1965


SÍMIL

  Blau de cel i blau de mar;
ben definit el to intens
i no són iguals.
  Així el teu i el meu voler;
són ben ferms i ben cordials
i... distints també.

 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA