Josep Lluís FosSueca, 1942         SELECCIÓ VALENCIANA

                        (4-3-3)

                        Jaume I

Arnau   Eiximenis    Ferrer    De Sant Jordi

    Canals          Martorell         Galba

    Ausiàs          Roig      Roís de Corella

                                             miss: Na Isabel

 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA