Andreu Cloquell

Els nans
(Ciutat de Mal, 1978. La Musa Decapitada 4)

 

Traït
vol de tenebres.

 

El.lipsi, el taüt remou
el fum atent,
                    cabdill.

 

                              Els nans i el costum,
                              conjurar
                                           el miratge, sequedat.

 

       Abjur,
                 miop vaixell
                 vicari
                          de la geometria.


 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA