Tomeu TruyolMenorca, segle XX


ALFURINET

Poemes minerals atàvics
sadollen la mar amb virolais
i la mar, per compensar-hi
els guarneix d’algues i sal

Cargols i pigellides
s’hi capeixen per atzar
Abraçant-se s’hi captiven
i no es cansen de besar

Mes si al vostre llit talàssic
ve la tinta de quitrà,
què en serà, ho, d’eix triàsic!
què en serà d’aquest macar! 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA