Ramon Picó i Campamar


 


(Pollença 1848-1916)

Va viure quasi tota la vida a Barcelona, fent diverses feines fins que el 1883 Eusebi Güell el fa el seu secretari particular. Políticament participa primer al Partit Radical, per acabar a la Lliga. Pren part sovint als jocs florals.

LO MIRALL DE MA NINETA

¿Per què la nina que mon cor adora,
soleta cada nit
se'n va, quan per lo cel la lluna ha eixit,
a contemplar sa cara encisadora
del mar sobre el crestall? Ses galtes belles
millor dins d'un espill no les veuria?
No, no. Ja sap en fer-ho així m'aimia,
que el mar n'és lo mirall de les estrelles!

CANÇÓ DELS PIRATES
(Traducció de Victor Hugo)

Cent hòmens en esclavatge
portem i tots cristians;
dels monestirs prop de platja
proveïm per los sultans.
¡A l'aigua! ¡Ardits caçadors!
Anem de Fes a Catlània...
Dins la galera - la capitana
Érem vuitanta - los bogadors.

¡Un convent! A la vorera
ormegem sense ferir:
dessota d'una palmera
hi ha una flor del monestir.
Prop del mar, i a sos remors
sorda, dorm... verge galana!
Dins...

-La donzella, és bo l'oratge;
calleu doncs, que heu de seguir:
mudareu sols de paratge,
l'harem és un monestir.
Lo Sultà ama els primors,
vos farem mahometana.
Dins...

Ella fuig vers la capella,
plorant comença a cridar:
-¡Gosau tocar una donzella?
-Prou!... respon lok capità.
I sense escoltar sos plors
la fiquen dins la tartana.
Dins...

Molt més bella en sa tristesa
eren sos ulls talismans:
venuda fou a sa Altesa.
¡Bé valia mil tomans!
I enc que defallís llavors
la ahir monja és hui sultana.
Dins...

 

inici

Pàgina de presentació MAG POESIA