joan pericàsJoan Pericàs
(Palma, 1960)
Llicenciat en biologia; ha treballat com a periodista.


Puu
(Calima ed., Palma 2002)

*

Guaita blanca
en un bassiot
la lluna d'una ungla.
He cregut,
tot girant cantó,
veure't
rapinyar ombres.

La nit camina avui geperuda.


*

Quina prestor s'afua als estels,
mirau el sol d'abril,
amb quina claror abranda els dies:
flames, guspires, esglais, sospirs...
Sona el tambor!
La vida fibla!

Entre els seus tels, subaquàtica,
arriba la nina.
Ciutat de Mallorca, 1960


*

En sortir de ca nostra avui
he desat l'eina d'amidar els homes
al moblet del rebedor;
i el guix i el pissarró de la memòria
on feim creus a qui ens ofèn,
els amagares tu, nin, pensant que jo no et veia,
ahir de capvespre,
a l'enfony de les juguetes.
Els corrents ascendents
(Bossa nova 1. Maig-juny 2004, Esporles. 

OXIDACIÓ

Perquè fugir d'ella és fugir debades
-pots enlairar-te d'una alenada,
ignorar que tot acaba en un sospir-,
t'agrada quan s'endiumenja
i, en passar de llis pel teu costat,
alenar l'aire encès que ha deixat,
abrusar-te en la cremor que t'enamora,
en el seu amor que tot s'ho menja.


 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA