Rafael Nogueras Oller


(Barcelona, 1880-1949)

D’inspiració modernista i idees anarquitzants, assistí a les reunions dels “Quatre Gats”. El 1905 publica aquest poema, que anuncia els cal.ligrames que, al cap d’uns anys realitza Apollinaire:


 

 inici   

Pàgina de presentació MAG POESIA