llorenç moyà
 
LES GERMANIES

La clara llibertat, com us urgia!,
escòria magnífica i suport
 del nostre poble: daus que a trenc del dia
mans frissoses llançaren a la sort.

Eixam tot remorós de gosadia,
si a tort obràreu, us van vèncer a tort,
mes no us tolgueren per ninguna via
la llibertat eterna de la mort.

I vostra llibertat encara sura
talment una conènita oradura
que ni força ni sang no van guarir.

Alça't, doncs, de bell nou, oh tremp de roca,
car nosaltre mateixos, si ens pertoca,
perquè ens hi pengin triarem el pi!
 

ROSA OBERTA

L'alè del cor no és distint
entre els seixanta anys i els vint:
rosa oberta cada dia...
Perquè estimo em vaig morinet,
si no amàs em moriria.
 

JOANOT COLOM
[fragments]

CHOR DE DONES DE LA CIUTAT DE MALLORQUES.
[...]
la llibertat

VELL ALīLUCINAT. 
                    Callau, velles barjaules!
Què ens va portar a les mans el cabdill vostre?
Assassinats, incendis, odis, guerra,
sang a desdir, traïcions, misèria...

CHOR DE DONES DE LA CIUTAT DE MALLORQUES.
Ai, vell alīlucinat! Això ho gaudíem
ja abans de l'alçament. Fa cinc milīlennis
que això és el nostre pa de cada dia.
I un jorn el poble es va cansar, ja era hora!;
tenia comandera, el món era aspre
per al seu viure i eren ben debades
desigs, peticions, voler una llenca
de sol a l'illa nostra cristiana
-s'ho diu, almenys!-, però que els forts manegen
per a propi profit. És ver, nosaltres
-humils i encimbellats- feim la llei justa,
però els lleons rampants tan bé l'apliquen
que és la llei de l'embut.

VELL ALīLUCINAT.
                                    Dones ilīluses!
La força tanmateix n'engendra una altra
i no s'acaba mai...

CHOR DE DONES DE LA CIUTAT DE MALLORQUES.
                                Només som dones
i ens atordeixen les paraules justes.
Però és que ve un moment que cal fer nostre
el dret imprescriptible de ser lliures,
i si no ens donen el que cal, la lluita
és l'únic dret que, a contracor, ens deixen
els asseguts als setials, els homes
envellutats i encadenats d'or i gemmes.

[...]

JOANOT COLOM.
És més vil que el terror de foc i ferro
l'institucional, emperò hi ha ànimes
malignes o imbecils que el justifiquen
perquè el legalitzà un codi sectari!
 

poemes solts

pàgina presentació MAG POESIA