tomàs garcés
 

 

CAMBRA DE MÚSICA
Tres acompanyaments per a música de Schumann

I. RONDA D'OCELLS

Adéu, orenetes.
Torneu l'any que ve.
La branca florida
traurà el cirerer.

Rovell a les teules;
silenci del niu.
Sou fora vosaltres, 
és fora l'estiu.

I encar la figuera
té el fruit secanell.
Hi llu la ferida
del bec de l'ocell.

Un vol de cardines
s'eixampla de lluny.
La ronda no para,
la vida s'esmuny.

Pel desert de l'aire,
si altre ocell no hi ha,
el pit-roig vindria
mon vidre a trucar.
Tot passa, mes torna
i arriba i se'n va. 
 

II. EL CAVALLER DEL BOSC

En un cavall negre la llinda travessa,
en un cavall negre la llinda del bosc.
La clara petjada s'acosta de pressa.
Com baten els ferros batega son cor.

Les branques l'estrenyen a dreta i esquerra.
Damunt la crinera la cursa l'ajup.
Les fulles oblida, les brides aferra,
guspires dels ferros li encenen els ulls.

Voldria aturar-lo, i al vent qui l'atura?
En un cavall negre, se'n va el cavaller.
Esborra el capvespre la seva figura,
es perden les clares petjades al vent.
 

III. TARAL·LEJANT

Tot seguint el meu camí
     veia una ombra clara.
Com brillaven els teus ulls
     sota l'ala blanca!
A la vora del canyar
     l'oratjol callava.
Ombres del camí fondal,
     ecos de rialla. 
 

una pàgina de tomàs garcés
 

inici

poemes solts

Pàgina de presentació MAG POESIA