En joanet i els set missatges

      Escenificació de la rondalla d'Antoni Maria Alcover

 

El poble té forces que poden amb el poder de reis,
gent de cort (polítics) i gent d'armes.
En Joanet les sap aprofitar.


11 de gener a les 11 del matí a l'Aula de videoconferència.  100 espectadors
11 de gener a les 8 del vespre a l'Aula Magna del Guillem Cifre. 60 espectadors
30 de març a les 20 h. al Teatre Municipal de Palma (Mostra de Teatre Escolar) 15 espectadors
31 de març a les 11 h. al Teatre Municipal de Palma (Mostra de Teatre Escolar). 40 al.lots de Primària


REPARTIMENT

Joanet                 Tomeu Serra
Corrim                Maria del Mar Oliver
Escoltim              Neus Adrover
Forcim                Mercè Cifre
Fletxim               Xesca Morro
Llavorim             Cati Poquet
Bevim                 Sabina Amengual
Bufim                  Marta Pascual
Filla del rei          Joana Maria Pascual
Rei                      Tomeu Perelló
Un de ciutat         Sandra Moyà
Un altre               Margalida Petrus
Un de cort           Helena Enseñat
Un altre               Coloma Barceló
Batle                    Patrícia Llamas
Un d'armes          Alícia Calvente

Llum i so              Irene de Juan
Moviments           Pili Henares
Disseny gràfic      Jaume Falconer
Direcció               Antoni ArtiguesPersonatges

Joanet (jove un poc geperut i tort de cames)
Corrim
Escoltim
Forcim
Fletxim
Llavorim
Bevim
Bufim
Gent de ciutat

Gent de cort
Gent d'armes
Filla del rei
Rei

La representació es farà sense cap element escenogràfic
més que la veu, renous amb la boca i el gest.

En Joanet i els set missatges i la gent de ciutat aniran vestits de vermell, i la gent d'armes, de cort i la princesa i el rei, vestits de blau; tots amb vestit no marcat (per exemple, camiseta del color indicat i calçons tots iguals).

      Se sent la cançó dels BRAMS "Quan t'imagino cagant", quan ja acaba, entra en CORRIM  i comença a travar-se a la dreta  de  l'escenari.

JOANET (entra, mira una estona en Corrim i el saluda): Bon dia!

CORRIM: Salut!

JOANET: I ara què fas, si no és massa preguntar?

CORRIM: Ja ho veus, em trau, perquè aquí hi ha una llebre al jaç i la vull agafar; i si no em travàs, li passaria davant de massa.

JOANET: I aquesta és vera?

CORRIM: Ara mateix ho veuràs. (S'acaba de travar, s'acosta al jaç i fa:) Xo!!, llebre (En CORRIM es posa a córrer darrera la llebre, i amb un parell de llongos, ja la té, i en JOANET s'hi acosta). Què me'n dius; ja pots començar foc per torrar-la.

JOANET: El dimoni ets! I què et diuen a tu?

CORRIM: Corrim.

JOANET: Que et vols llogar amb mi?

CORRIM: Si ens avenim de preu.

JOANET: Què has de guanyar?

CORRIM: Cinquanta lliures i un vestit.

JOANET: Feta està la barrina.

CORRIM: Feta està idò, i mana feines.

JOANET: Anem cap a ciutat.

     Amb això ja són a l'esquerra de l'escenari; entra n'ESCOLTIM, es posa enmig de l'escenari  i es tomba, amb una orella a terra; en JOANET i en CORRIM es posen a caminar cap a ell, i quan hi són devora el miren una estona.

JOANET: Bon dia!

ESCOLTIM: Salut!

JOANET: I què fas, si no és massa preguntar?

ESCOLTIM: Escolt; amb una orella sent el que diuen fins i tot els dimonis de l'infern i amb l'altra els àngels del cel.

CORRIM: Ja en deus sentir de vatues i al.leluies!

JOANET: I què et diuen a tu?

ESCOLTIM: Escoltim.

JOANET: Que et vols llogar amb mi?

ESCOLTIM: Si ens avenim de preu.

JOANET: Què has de guanyar?

ESCOLTIM: Cinquanta lliures i un vestit.

JOANET: Feta està la barrina.

ESCOLTIM: Feta està idò, i mana feines.

JOANET: Anem cap a ciutat.

     Mentre, a la dreta de l'escenari,  en FORCIM s'ha posat a fer una gaveta voltant la torre d'un molí de vent; ELS ALTRES TRES, quan hi són devora, el miren una estona.

JOANET: Bon dia!

FORCIM: Salut!

JOANET: I ara què feim, si no és massa preguntar?

FORCIM: Aquest molí té els vents xerecs, i li faig aquesta gaveta per desllorigar-lo i dur-lo-me'n damunt aquell puig. (Assenyala el puig, al fons del teatre, acaba la gaveta, abraona la torre del molí, l'alça en pes i, tris-tras tris-tras, la se'n du cap dalt; els altres el segueixen darrera, darrera; quan ha amollat el molí diu): Feina feta no fa destorb; ell tot fos tan bo de fer!

ESCOLTIM: Vatua el món! Mira que, amb aquestes orelles que tenc, n'he sentides a dir de coses, però cap com aquesta.

JOANET: El dimoni ets! I què et diuen a tu?

FORCIM: Forcim.

JOANET: Que et vols llogar amb mi?

FORCIM: Si ens avenim de preu.

JOANET: Què has de guanyar?

FORCIM: Cinquanta lliures i un vestit.

JOANET: Feta està la barrina.

FORCIM: Feta està idò, i mana feines.

JOANET: Anem cap a ciutat.

     Mentre, en FLETXIM s'ha posat a l'esquerra de l'escenari, amb un arc apunta qui apunta, cap a la dreta de l'escenari, ELS ALTRES  van cap a l'escenari, i quan el veuen s'hi acosten i el miren una estona.

JOANET: Bon dia!

FLETXIM: Salut!

JOANET: I què fas, si no és massa preguntar?

FLETXIM: Apunt a un mosquit posat a un ullastrell damunt el puig de Randa.

JOANET: I el feriràs.

FLETXIM: Em pareix que no picarà ningú pus. (Fletxim dispara)

FORCIM (mentre van cap a la dreta): Ara ho veurem si tens tant de dret com llengua.FLETXIM (agafant la fletxa, que té una mica de sang a la punta): Veus aquesta miqueta de sang a la punta de la fletxa; idò això és tot el que en queda d'aquell diantre de mosquit.

CORRIM: Cent llamps!, a córrer no em guanyaries, però no em vull provar amb tu a fer punteria!

JOANET: El dimoni ets! I què et diuen a tu?

FLETXIM: Fletxim.

JOANET: Que et vols llogar amb mi?

FLETXIM: Si ens avenim de preu.

JOANET: I què vols guanyar?

FLETXIM: Cinquanta lliures i un vestit.

JOANET: Feta està la barrina.

FLETXIM: Feta està idò, i mana feines.

JOANET: Anem cap a ciutat.

     Mentre, en LLAVORIM, s'ha posat a l'esquerra de l'escenari, abordat a una paret d'esquena d'ase, ben gruixada, roegant les pedres que fan gens de regruix, ELS ALTRES CINC s'hi acosten i el miren una estona.

JOANET: Bon dia!

LLAVORIM: Salut!

JOANET: I què fas, si no és massa preguntar?

LLAVORIM: M'esmol les dents un poc, amb aquestes pedres de la paret que fan regruix; en un instant no en quedarà cap que surti.

JOANET: I quin és el teu ofici?

LLAVORIM: Llavorar parets. Ara mateix ho veuràs; faré un forat a aquesta paret que hi podreu passar tots cinc. (Es posa amb les barres rac-a-rac rac-a-rac en aquella paret, i al punt li va haver fet un forat que hi podien passar tres homes). Què me'n dius?; dos homes amb una bona eina no hi haurien fet un forat tan gros en tan poc temps.

FLETXIM: Quaranta guitzes quin barram!

JOANET: El dimoni ets! I què et diuen a tu?

LLAVORIM: Llavorim.

JOANET: Que et voldries llogar amb mi?

LLAVORIM: Si ens avenim de preu.

JOANET: Què has de guanyar?

LLAVORIM: Cinquanta lliures i un vestit.

JOANET: Feta està la barrina.

LLAVORIM: Feta està idò, i mana feines.

JOANET: Anem cap a ciutat.

     Mentre, en BEVIM s'ha ajagut ben a la dreta de l'escenari, amb la boca ben oberta, i fent gluc-gluc, gluc-gluc. ELS ALTRES comencen a caminar cap a ell.

CORRIM: Ja hi arribam, a ciutat. Ja veuen el torrent de Bàrbara.

JOANET (s'atura i diu tot sorprès): Mira tu, que no havia vist mai cap torrent que per la dreta del pont véngui ben ple i que per l'esquerra no surti gens d'aigua.

LLAVORIM: Què serà això? És que no pareix ver!

Comencen a mirar arreu i afinen en BEVIM davall el pont, amb la  boca badada,    que es beu tota l'aigua que du el torrent. Tots queden amb els cabells drets.

ESCOLTIM: Cap com aquesta! És aquest diantre d'home amb la boca badada que se l'empassa tota d'una glopada.

JOANET: Bon dia!

BEVIM: Salut!

JOANET: El dimoni ets! I on et poses tota aquesta aigua?

BEVIM: Me l'envii i no m'importa sebre on se'n va.

JOANET: I què et diuen a tu?

BEVIM: Bevim.

JOANET: Que et voldries llogar amb mi?

BEVIM: Si ens avenim de preu.

JOANET: Què has de guanyar?

BEVIM: Cinquanta lliures i un vestit.

JOANET: Feta està la barrina.

BEVIM: Feta està idò, i mana feines.

JOANET: Anem cap a ciutat.

     Mentre, al lateral de la dreta, entre el públic,en BUFIM  s'ha posat bufa que bufa, més encès que un pebre de cirereta, amb unes galtes més inflades que unes xeremies, i amb uns pits tan estufats i un pantaix tan fort com unes manxes de ferrer. ELS ALTRES s'hi acosten i el miren una estona, amb la boca badada.

JOANET: Bon dia!

BUFIM: Salut!

JOANET: I què fas tant de bufar, si es pot sebre?

BUFIM: Faig moldre aquesta partida de molins de vent. Que no els veis? N'hi ha més de cinquanta, tots afilerats... 

BEVIM: Ei, mirau, al.lots, mem si deu dir vera!  Ara que no bufa, els molins s'han aturat de moldre.

     Tots baden uns ulls que no s'ho creuen.

BUFIM: Ho podeu ben creure que som jo que els faig moldre. Ara ho veure: esperau un poc. (Es torna a inflar, i bufa qui bufa, i tots els molins del Molinar tornen a moldre. Tots fan espants). Ho veis si hi roden ara de falaguers!

JOANET: El dimoni ets. I a tu què et diuen?

BUFIM: Bufim.

JOANET: Que et voldries llogar amb mi?

BUFIM: Si ens avenim de preu.

JOANET: Què has de guanyar?

BUFIM: Cinquanta lliures i un vestit.

JOANET: Feta està la barrina.

BUFIM: Feta està idò, i mana feines.

JOANET: Anem cap a ciutat. M'engana que a nosaltres vuit ningú ens la faci que no ens la pagui.

     Es posen a caminar pel lateral de la dreta;

FLETXIM: Ja som ben prop de la porta de sant Antoni.

     Mentre, s'ha posat GENT DE CIUTAT al fons del públic;  i quan hi arriben en JOANET i ELS SET MISSATGES la gent els fa amples i no s'atura de mirar-los.

BUFIM: No, i se n'han temut que arribam. La gent ens mira com si no haguessin vist mai un ase volar.

UN DE CIUTAT: On anau tan decidits, valents joves?

JOANET: Hem sentit a dir que el rei vol casar sa filla i que ha fet unes dictes que els joves que es volguessin casar amb ella es presentassin, i el qui li guanyaria a dir una mentida grossa, aquell s'hi casaria; i tots els qui no li guanyassin, dos criats els acompanyarien amb una verga de bou llarga i els pegarien fins que els arribassin.

UN DE CIUTAT: No hi aneu, que vos faran córrer les vergades. Això és el que els passa a tots els que hi van. La gent hi lloga cadiretes per veure com surten tupats.

JOANET: La por, de prop, no és res, si la volen veure.

FORCIM: Idò cap a Cort falta gent.

     Mentre, a la part dreta de l'escenari s'hi ha posat GENT DE CORT i GENT D'ARMES. En JOANET, ELS SET MISSATGES i la GENT DE CIUTAT, comencen a caminar cap a ells pel corredor central del públic.

UN DE CORT: Uei, jovenets, i que també veniu a córrer les vergades.

UN D'ARMES (a en JOANET): No, i a tu amb aquest gep i aquestes cames garrelles et tendrem bo d'aglapir.

JOANET: No aneu tan de pressa; no es pot dir blat si no és dins el sac i ben lligat. La filla del rei, volem veure, mem si diu les mentides tan grosses com vosaltres teniu la boca.

UN DE CORT (a UN D'ARMES): Res, ves a cercar-la. (A JOANET): I tu no podràs dir que no t'hem ben avisat.

JOANET: Deixau estar l'ànsia per mi.

     Entra la FILLA DEL REI, amb UN D'ARMES, i en JOANET i ELS SET MISSATGES se n'agraden molt i queden amb la boca badada.

JOANET (quan la veu entrar diu als missatges, que baden tots uns ulls com taronges): Vatua, tu, amb la filla del rei; i aiximateix n'hi ha qualcuna de prenidora.

FILLA DEL REI (es mira bé en JOANET i quan el veu tan geperut i camatort, encara que es creu que el safalcarà com als altres, li fa mals averanys i diu a la GENT DE CORT): Saps que no m'agrada  gaire aquest home, i no me'n fii ni un pel! Jo me'n vaig i ja se n'avendran.

     La FILLA DEL REI surt.

JOANET (a la GENT D'ARMES): La filla del rei se n'ha anat sense voler-se provar amb mi. Això el rei ho ha de sebre. Anau-lo a cercar.

     Els servidors del rei, el van a cercar. Entra el REI.   

JOANET: Hem vengut per aquelles dictes que els joves que tenguessin ganes de casar-se amb la princesa venguessin aquí i el qui li guanyaria a dir una mentida grossa, aquell s'hi casaria. Ens hem presentat a la princesa i ella no s'ha volgut provar amb mi.

REI: Paraula de rei no pot mentir. Les dictes s'han fetes, les dictes s'han de complir, surti del llevant, surti del ponent. (A GENT D'ARMES): Anau a cercar la princesa.

     Entra la FILLA DEL REI de mala gana.

REI: Hala! Ara veurem qui guanya; a veure qui diu la mentida més grossa.

FILLA DEL REI: Que comenci ell!

JOANET: Això sí que no ho faré. Un foraviler com jo, haver de parlar primer que Vostra Reial Altesa! Per cap vent del món! No em toca!

UN DE LA CORT: Aqueix home té raó.

REI: La raó li vessa. Que comenci la princesa.

     La FILLA DEL REI mostra el seu disgust, però al final comença.

FILLA DEL REI: A l'hort del meu pare hi ha una col tan grossa que dins l'agost a punt de migdia fa tanta d'ombra, que hi sesten set-cents moltons i no se senten ni es veuen.

UN DE CIUTAT: I no són sords ni cecs?

FILLA DEL REI: Senten el trepig d'una formiga i veuen el vent volar.

UN DE CORT: Sí que ho és grossa aquesta!

UN DE CIUTAT: Pobre geperut! No el se'n tornarà, el gep!

UN D'ARMES: Aparellau les vergues!

JOANET: A poc a poc. No passeu l'arada davant els bous. Deixau-me dir, primer, i llavors ja xerrareu.

REI (impacient): Amolla-li.

JOANET: Si a l'hort de Vostra Reial Altesa hi ha una col tan grossa, vos faç a sebre que a ca-nostra hi ha una caldera tan gran, que l'altre dia la varen haver d'estanyar, i varen haver d'esser set-cents calderers, i cada un picava amb el seu martell, i per fort que picassin, no se sentien ni es veien un amb l'altre.

     Astorament de tothom.

FILLA DEL REI: I per què és aquesta calderassa?

JOANET: Per cuinar aquella colassa.

     Tothom queda de pedra.

UN DE CIUTAT: No hi ha apel.lació; la calderassa, per força ha d'esser més gran que sa colassa.

REI: Paraula de rei no pot mentir. Filleta meva, t'ha guanyat, i t'hauràs de casar amb ell.

     La FILLA DEL REI romp en plors, sense aturar-se de plorar s'aferra a son pare, i després surt. Tothom la mira.REI (Capbaix): Això no pot esser. (Mentre surt diu a UN D'ARMES): Feis fora tothom, i tal dia farà un any.

     Quan GENT D'ARMES s'acosta cap a ells, GENT DE CIUTAT fuig corrent, però en JOANET i ELS SET MISSATGES envesteixen la GENT D'ARMES i la GENT DE CORT. Aquests fan mutis pel lateral dret i en JOANET i ELS SET MISSATGES darrera darrera, armant un terrabastall que pareix que el món s'esbuca. Senten en BUFIM que bufa a les totes i en FORCIM que tira gent en terra i gent que s'esclafa a la paret. Al cap d'una estona es fa silenci. Després, del mateix lloc, sense ningú a escena, senten parlar en JOANET i els MISSATGES.

JOANET: Mira que la m'han feta grossa. He guanyat a la princesa, i no només no es vol casar amb mi, contravenint les dites, sinó que ens fan tancar a l'olla del castell.

LLAVORIM: I ja em direu nosaltres què hem fet.

BUFIM: Pots comptar, jo només he pegat una bufadeta a aquell servidor del rei.

FLETXIM: I mira que hi ha quedat ben aferrat a la paret, que el deuen haver hagut de treure amb una escàrpera.

BEVIM: I jo mentrestant només m'he begut aquella boteta de vi grenyal de cinquanta litres.

CORRIM: I què havies de fer, si no acabes mai la set i aquell vi hauria ressuscitat un mort.

FORCIM: I jo només he pegat tirada a aquell parell de soldats que em volien tancar.

ESCOLTIM: Qualcuns han pres el vol i anau a sebre si encara volen.

     De cop se sent renou d'aigua i corredissa d'en JOANET i els MISSATGES que fugen del  brant d'aigua que els envest de dalt.

LLAVORIM: No els ha bastat tancar-nos, que ara ens volen tapar d'aigua perquè ens ofeguem.

JOANET: Bevim, fes el que saps fer. (Senten en BEVIM gluc-gluc, gluc-gluc, que es beu tota l'aigua que cau). Bé, al.lots, en Bevim ja ho ha deixat tot ben eixut i ara no és qüestió que ens hi hàgim de podrir aquí dins? Llavorim, fes el que saps fer. (Senten en Llavorim que s'aborda a la paret amb les barres i clavada ve, clavada va, i venguen mitjans per terra i pols per llarg, fins que amb una estoneta ha fet el forat tan gros que poden sortir tots peu pla). Au, ja podem sortir, i ara ens hauran d'escoltar, de grat o per força.

     En JOANET surt per darrera el lateral, pel forat que ha fet en Llavorim  i els MISSATGES, d'un en un darrera ell. Mentre, el REI amb GENT DE CORT, GENT D'ARMES, guaiten de per allà on se n'havien anat i miren com van cap a ells en JOANET i els MISSATGES.

JOANET: Senyor rei. Pactes són pactes; he guanyat a la seva filla, m'he de casar amb ella. És meva i la vull.

REI (tot apurat): Home, no siguis guixa. Ja s'arreglarà tot. Ja en parlarem...

     UN DE CORT crida el REI i fan un apart, fluix, que no ho sentin els altres.

UN DE LA CORT: Senyor rei, la princesa és molt corredora i els dies que va a les corregudes guanya als homes i tot.

UN ALTRE: I en Joanet, corbo i geperut, ha de tenir mal córrer ferm.

UN DE LA CORT: Lo millor és dir-li que aquí hi ha el costum que dos, per casar-se, s'han de provar a córrer, abans; i que, si l'home no guanya a la dona no es pot fer el casament.

REI: És una bona pensada.

     REI, torna davant en JOANET.REI: Mira, aquí ha un costum: que, en haver-se de casar dos, s'han de provar a córrer, i si ell no guanya, no es pot fer el casament. Vos provareu idò tu i la meva filla.

JOANET: En voler.

REI: Idò no res. Partireu ara mateix. El cós serà el camí de Manacor fins a la font de Xorrigo. Tu te'n duràs una carabasseta, i l'has de tornar plena de l'aigua de la font. Ella durà un brot de l'eura que hi ha devora. Si tu arribes primer, vos casau; si no, te n'hauràs d'estrènyer el cap.

     UN DE CORT se'n va a cercar la FILLA DEL REI i es preparen tots per fer la sortida. UN DE CORT, que fa de batle,  fa una senya a terra i hi fa posar el peu de davant a la filla del rei i a en Joanet.

REI: Estau?

JOANET I FILLA DEL REI: Estam.

BATLE: A la una, a les dues, a les tres, sus!

     I en JOANET i la FILLA DEL REI de d'allà, tant com en poden treure, fins que es perden de vista: sortint per la dreta volten l'escenari per darrera i compareixen després per l'esquerra, en Joanet per davant ella. La filla del rei, que es veu perduda, es posa a cridar:

FILLA DEL REI: Joanet, Joanet, Joanet!

JOANET (s'atura un tros enfora i es gira): Què tant de joanejar!

FILLA DEL REI: Escolta. Tampoc no és cosa que hàgim de caure morts. Si tu em guanyes, ens casarem, i el mal serà mort. Al cap i a la fi, tu ets un home de bé i deixondit, i em pareix que en més males mans podria caure.

     En JOANET, agradat d'aquell so, fa una passa tímida cap a ella.

FILLA DEL REI: Acosta't, home. Ara que ningú no ens veu, reposem una mica. Dassa, t'esplugaré.

     L'albercoc hi consent, per dar-li gust. Li posa el cap damunt la falda, i ella espluga qui espluga, i al punt el té més adormit que un tronc. A poc a poc li posa el cap en terra, li pren la carabasseta, i la buida. Mentrestant els set missatges són al punt de sortida ben atents; n'ESCOLTIM s'ha posat amb una orella en terra, escolta qui escolta tot el que fan en Joanet i la filla del rei. De cop s'aixeca i diu als altres missatges:

ESCOLTIM: Al.lots, aquí hi ha cosa. No és possible que l'amo nostre buidi la carabasseta, després d'haver-la  omplida. Corrim, ves a veure què és això.

     En CORRIM pega llongo i tanta via fa que quan arriba, la filla del rei només ha tengut temps de partir i pegar set o vuit passes. Desperta en Joanet, omple la carabasseta, i cap a Ciutat tots dos, cametes me valguen, i li passen d'un bon tros a la filla del rei (aquí correrà ben de pressa sense moure's d'un lloc). Quan arriben els esperen el REI, GENT DE CORT i GENT DE CIUTAT, que ha tornat a entrar.

JOANET: Senyor rei, aquí no hi ha qüestions que valguin: ens hem de casar, i s'ha acabat.

UN DE CIUTAT: Aqueix home parla bé.

UN ALTRE DE CIUTAT: El que és seu, li heu de donar.

REI (que ha pensat tot el temps com sortir-se'n): Bé, saps què, anem al tresor i te'n duràs els doblers que vulguis.

JOANET (apuntant en Forcim): Tots els que se'n podrà dur aquest.

REI: Corrent! I llavors partiu.

     El REI i GENT DE CORT acompanyen en FORCIM al tresor: al lateral de tot de la dreta.

REI (mostrant-li un caramull de monedes que fa por): Em pareix que no les vos ne dureu totes.

    En FORCIM para el sac, i UN DE CORT es posa a tirar-hi senalles de monedes. El  caramull ja ha minvat a la meitat.

FORCIM (va dient): Venguen més senalles!

CRIAT DE LA CORT: Ja has buidat mig caramull; encara n'he d'abocar més?

FORCIM: Venguen més senalles!

REI: Però que no veus que te n'ho podràs dur? Les cames et faran figa.

FORCIM: Deixau estar l'ànsia per mi. Venguen més senalles.

     Quan el sac és ple, en FORCIM el ferma ben fort, l'abraona, i se'l carrega. En JOANET i els altres MISSATGES, que ja estaven convenguts, tot amb u, peguen grapada a la princesa, i ja li han estret darrera en Forcim. Tots correran de pressa cap a l'esquerra de l'escenari sense moure's de lloc, i el mateix farà la gent d'armes quan els vagin darrera.

JOANET (al rei): L'he guanyada i serà meva. Ja n'aprendreu de fer dites.

     El REI i TOTS ELS DE CORT queden de pedra davant tal atreviment. El rei quan torna en si, es pega amb el cap per les parets. Quan s'asserena diu:

REI: Preparau totes les tropes i armau tothom, i anem a veure si agafam aquests desenfreïts que m'han presa la filla.

     El REI i la GENT D'ARMES i DE CORT i la GENT DE CIUTAT, a qui la gent d'armes ha posat una camisa blava damunt, surten a agafar en JOANET i la FILLA DEL REI i ara ja els veuen de lluny.

FLETXIM: Joanet, ves alerta, que ja veig les tropes que ens vénen darrera.

JOANET: Al.lots, estam perduts si no feim de la garra pota. Forcim, veus aquests pins? Arrabassen un grapat i posa'ls al mig del camí per entretenir-los una mica.

     En FORCIM s'arromanga, s'aborda als pins, i grapada ve i grapada va, amb cada grapada en tira un en terra. El REI i ELS ALTRES s'afiquen per dins aquells pins i  hi queden com a sembrats i cauen tots per terra fent un gran bolic de gent. Quan es tornen a aixecar en JOANET diu:

JOANET: Fletxim treu la teva habilitat.     En FLETXIM  es posa a disparar-los fletxes, i no n'hi falla cap: amb cada una deixa un soldat estès. Quan els altres ja són ben prop en JOANET diu:

JOANET: Au venga, Forcim, agafa aquest tronc i que no en quedi cap de soldadet d'aquests.

     En FORCIM agafa un pi per la rama i els toma tots els que s'acosten amb la soca.

JOANET: Hala, Bufim, tu que feies moldre els molins del Molinar, a veure si atures aquest delobí de gent!

    Als pocs que poden fugir dels pins els pega  un vent tan fort que el que no surt volant el toma en terra, el REI el primer. S'aixequen com poden, i cametes me valguen (o bé queden tots acaramullats a terra). En JOANET i els set MISSATGESs, després de riure una bona estona van cap a la FILLA DEL REI. Quan la veuen un dels missatges, amb la boca badada diu:

UN DELS MISSATGES: Jo vull la filla del rei.

TOTS ELS ALTRES: I jo! No jo! A mi em toca!...

BEVIM: Si jo no em bec l'aigua que ens queia dins l'olla del castell, tots ens hauríem ofegats.BUFIM: Si jo no faig fugir les tropes, encara ens agafen i en fan una coca.

LLAVORIM: I si jo no llavor i forad la paret del castell, com en sortíem? Tots ens hi hauríem mort de fam.

ESCOLTIM: I si jo no em tem de quan la filla del rei buidava la carabasseta, com li hauria guanyat l'amo nostre?

CORRIM: I si jo no hi vaig corrents a despertar-lo, de què hauria servit el teu escoltar?

FORCIM: I si jo no hagués duit el sac d'unces i la filla del rei, i no hagués fet aquesta solada de pins i de soldats, que hauria estat de tots nosaltres?

FLETXIM: I si jo no hagués tengut tan bon dret amb les fletxes que he tirades, com ens en desfèiem de tant de tropa?

JOANET: Al.lots: tots vos heu tractats bé; heu fet el que pertoca; però teniu present que sou missatges meus i que vos tenc llogats, no perquè faceu feina per vosaltres, sinó per mi. Mentre sigueu missatges meus, la feina que feis és meva; i, en haver-vos pagada la soldada, estam cabals. Ara mateix la vos vull pagar. Vos havia de donar cinquanta lliures i un vestit: vos donaré cinquanta dobles de vint,  i una dobla més per al vestit.

     Els MISSATGES assenteixen, un poc de mala gana.

UN DELS MISSATGES: I aiximateix té raó.

UN ALTRE MISSATGE: I si no queda més remei.

     En JOANET els paga i s'acomiaden i se'n van.

JOANET: Bé, al.lots, salut i força.

MISSATGES: Salut. Que vagi bé. Arreveure...     En JOANET, quan queda sol s'acosta cap a la FILLA DEL REI, l'aixeca de terra, li lliga un mocador vermell al coll, es miren fixament una llarga estona i es besen apassionadament. Després, la filla del rei mira cap a la cort (cap a la dreta de l'escenari) una estona, mira en Joanet, que s'ha posat el sac a l'esquena, i parteixen els dos, enamorats, cap a l'esquerra.
inici

Pàgina de presentació MAG POESIA