N'ESPARDENYETA
Adaptació de la rondalla de Jaume Vidal Alcover
  • direcció: Jeroni Mas
  • música: Carles Llull, Tomeu Sorell, Maria Capó i Sònia Cruz
  • decorats: Antònia Adrover, M. Magdalena Garzón, Maria Orvay, Carles Llull
  • intèrprets: Sònia Nadal, Aina Maria Ramon, Maria del Mar Alzina, Maria Jiménez, Maria Ribas, Antònia Vidal, Glòria Rossi
  • estrena: Teatre de Magisteri, campus UIB, dijous 10 d'abril de 1997 a les 11 (200 espectadors)
  • d'altres representacions: Puigpunyent, 19 d'abril de 1997 (100 espectadors). Teatre Municipal de Palma (dins la Mostra de Teatre Escolar 1997), 16 i 20 de maig de 1997 (310 espectadors). Teatre de Magisteri (dins la I Mostra de Teatre Universitari de la UIB), 22 de maig de 1997 (60 espectadors). Teatre de Magisteri (representació per al CP Pràctiques), 23 de maig de 1997 (250 espectadors)
  • sinopsi: Quan fa tres anys vàrem presentar el vessant humà i poètic de Jaume Vidal Alcover, qualificat d'humanista per Josep M. Llompart vàrem quedar amb l'endarrer d'entrar en el seu món teatral (va fer des de teatre clàssic a teatre de cabaret), i ho feim per la porta de les rondalles, un món tan estimat també de Jaume Vidal. S´hi veu la seva vena teatral, tant en l'estructuració de les escenes i en els diàlegs, com també en la creació de lletres que reforcen l'argument i per a les quals suggereix tonades populars. 

  •  
             .

        .

        .

   .

  

               .
 

Pàgina de presentació MAG POESIA