ENTREMESOS. Los fingits cegos. El moliner. Los sacristans burlats

  • direcció: M. Antònia Mas, Eva Rotger, M. Antònia Sansó
  • decorats: Antoni Gomila, M. Pilar Oliver, Mercè Mayans
  • música: M. Antònia Sansó
  • intèrprets: Antoni Gomila, Eva Rotger, Maria Bennàssar, M. Antònia Mas, M. Antònia Sansó, Margalida Serra, M. Pilar Oliver, Francesca Arrom, Mercè Manyans, Cati Cerdà
  • estrena: Teatre de Magisteri, Palma, dijous 10 de novembre de 1994, a les 8 (250 espectadors)
  • d'altres representacions: Teatre de Magisteri, Palma, 11 de novembre de 1994 a les 11 (250 espectadors) Teatre de Magisteri, Palma, desembre de 1994 (30 espectadors)
  • sinopsi: "Durant el segle XVIII (...) Mallorca, així com també la resta de les terres de parla catalana (sota el domini espanyol), no aconsegueix renovar del tot la seva literatura (...) A través dels segles havia sobreviscut un teatre popular d'arrel medieval que, gràcies a les classes més humils, es manté. A Mallorca el teatre català donà, al costat de les comèdies religioses, una producció d'entremesos d'un volum considerable. (...) L'elenc sovint estava format tot per homes (...) Els personatges, tots ells expressió de la vida antiheroica del poble, amb els quals l'espectador es devia sentir perfectament identificat, són d'un total materialisme i es mouen sempre sota els impulsos del sexe i de la fam. En les situacions que crea una temàtica tan elemental i primària com l'amor, el menjar i el beure -combinades amb les garrotades, que no solen mancar a cap entremès- es fonamenta la comicitat de la major part d'aquestes obres, algunes de les quals s'ajuden amb el ball i la música." (Antoni Serrà-Campins. Entremesos mallorquins del segle XVIII. Barcelona: Ed. 62, 1971).

  • inici

    [ TORNAR

Pàgina de presentació MAG POESIA