gabriel ferrater
 


SOBRE GABRIEL FERRATER


Oller, Dolors. "La veu és un altre". Saber núm. 9, maig-juny 1986.

"Entenc la poesia com la descripció, pasan t de moment en moment, de la vida moral d'un home ordinari com sóc jo." (Gabriel Ferrater)

"dins el corpus ferraterià, hi ha una diferència notable entre l'operació ferrateriana de descriure la vida moral en els termes que la seva poesia realitza, i aquella que es limita a la transcripció lingüística dels moments quotidians sense més transcendència i a la qual jo anomenaria poesia vivencial. Crec que l'operació ferrateriana és molt més complexa en el sentit que allò que hi importa no és ni la situació ni el pretext del poema sinó la reflexió moral, molt més general i abstracta, que d'ells es deriva."

"hi ha poemes que no s'entenen i que costa d'obtenir-ne el dibuix global del sentit, l'inrevés de la trama. En aquests poemes, el correlatiu objectiu hi és dibuixat amb tota concreció de detalls mundans: una situació, uns objectes -o persones, tant se val- i una acció -mental o física- que els relaciona i els dóna sentit. La complicació rau en l'abast i el matís d'aquest sentit. El cos d'aquest sentit, la figura concreta que el poema dibuixa en la seva paraula i en la seva forma, configura una imatge visual que es posa en moviment concentrant-se i projectant-se en fuga sobre un nivell més general i abstracte; de manera que arriba a un punt en el qual, despullada ja dels pretextos objectius, esclata configurant una altra imatge conceptual, de contingut moral i didàctic. Aquest altre contingut només agafa plena significació si canviem de registre respecte de l'anècdota del poema i ens situem en la instància imaginària d'un jo que, explicant-se a si mateix -i per tant al lector- una experiència, n'extreu -i fa que el lector n'extregui- un coneixement, un resultat precís."

"l'objectiu [...] d'aquest article: la relació entre el pretext i el tema a la poesia de Gabriel Ferrater i, d'una manera molt principal i relacionada amb l'anterior, quin pes d'avantatge té, per a la comprensió del sentit dels poemes, el fet de conèixer la circumstància biogràfica que va constituir-ne el motiu."

"la poesia de Ferrater representa [...] Una presa de posició que fa que es recuperin els fets quotidians de l'existència i la reflexió sobre la realitat observable, mundana, com a temes i recursos del fer poètic."

"vull comentar ara alguns poemes de Gabriel Ferrater [...] un comentari dirigit només a relacionar els motius amb els pretextos i ambdós amb el tema, fent abstracció de la forma o manera. O, millor dit, passant a través d'elles sabent que només en el seu dibuix es formalitza en i pel lector aquella experiència única que cada poema és."

"Començaré per Temps enrera on tot allò que constitueix el pretext hi és explícit:

    Deixa'm fugir d'aquí, i tornar al teu temps.
    Trobem-nos altre cop al lloc de sempre.
    Veig el cel blanc, la negra passarel.la
    de ferros prims, i l'herba humil en terra
    de carbó, i sento el xiscle de l'exprés.
    L'enorme tremolor ens passa a la vora
    i ens hem de parlar a crits. Ho deixem córrer
    i em fa riure que rius i que no et sento.
    Et veig la brusa gris de cel, el blau
    marí de la faldilla curta i ampla
    i el gran foulard vermell que dus al coll.
    La bandera del teu país. Ja t'ho vaig dir.
    Tot és com aquell dia. Van tornant
    les paraules que ens dèiem. I ara, veus,
    torna aquell moment. Sense raó,
    callem. la teva mà sofreix, i fa
    com aleshores: un vol vacil.lant
    i l'abandó, i el joc amb el so trist
    del timbre de la bicicleta. Sort
    que ara, com aquell dia, uns passos ferris
    se'ns tiren al damunt, i l'excessiva
    cançó dels homes verds, cascats d'acer,
    ens encercla, i un crit imperiós,
    com l'or maligne d'una serp se'ns dreça
    inesperat, i ens força a amagar el cap
    a la falda profunda de la por
    fins que s'allunyen. Ja ens hem oblidat
    de nosaltres. Tornem a ser feliços
    perquè s'allunyen. Aquest moviment
    sense record, ens porta a retrobar-nos,
    i som feliços de ser aquí, tots dos,
    i és igual que callem. Podem besar-nos.
    Som joves. No sentim cap pietat
    pels silencis passats, i tenim pors
    dels altres que ens distreuen de les nostres.
    Baixem per l'avinguda, i a cada arbre
    que ens cobreix d'ombra espessa, tenim fred,
    i anem de fred en fred, sense pensar-hi.

"La informació diu que aquesta persona era una noia francesa, filla de mare jueva, i amb la qual Gabriel Ferrater va mantenir una relació amorosa en el temps de la seva estada a Libourne, durant l'ocupació alemanya de França. [...] Sentimentlament l'anècdota és fonamental i evoca sensacions precises; però els tres últims versos no solament descriuen la tornada la vila per una avinguda d'arbres, sinó que projecten l'anècdota a categoria, transformant la vivència en experiència moral més general: les ports i la necessitat de reaccionar a les agressions exteriors fan que deixem de resoldre els conflictes més íntims, i aquests, acumulats i insomnes, esclerotitzen els moviments vitals. Aleshores, doncs, hem de concloure que és el mateix poema que dóna tot allò que és extrictament necessari de saber: i que, per tant, la dad individual, la que correspon a l'individu, té molta menys importància que aquella que apareix substanciament lligada al ser del poema i que és la que li dóna la seva realitat permanent."

"Espero que al llarg de tots els comentaris, s'hagi anat fent evident la intencionada autonomia del pretext o comentari del poema i, com a conseqüència, del tema o sentit general que se'n desprèn, respecte del motiu o figura mundana que provoca el poema."
"Aquest sentit és absolutament vassall de les paraules del poema però, en canvi, no depèn que puguem saber el detall concret, la carn mundana del pretext. Depèn només que la configuració lingüística que compon el seu cos poètic constitueixi un artefacte prou perfecte com perquè aquell esquema de relacions funcioni virtualment i pugui ser actualitzat pel lector, el qual, en llegir, el reprodueix com a seu i, al mateix temps, amb l'única i ineludible formalització que el poema dibuixa i és."
"damunt del jo que projecta la imatge poemàtica hi ha una veu que és la que produeix el discurs didàctic que la interpreta. [...] Però la veu és un Altre."


Jaime Gil de Biedma.
Gabriel hubiera disfrutado viviendo con todos sus amigos en una especie de comuna, donde les hubiera tenido permanentemente a su disposición para hacerles oír su última idea pintoresca.
(Servià, Joasep-Miquel. Gabriel Ferrater, reportatge en el record. Barcelona, Pòrtic, 1978)

"en la poesia del renaixement trobàvem [...] la tendència a l'escamoteig de tota referència particular a la vida i al món darrere la bella i deliberada cobertura d'un paradigma ètico-estètic de la vida i del món. Ens fastiguejava la depuració de la realitat comuna postulada en el poema i prèvia a l'operació intel.lectual de compondre'l. Enfi, que la concepció literària renaixentista de Naturalesa ens resultava inadequada. Sentíem, en canvi, que per als poetes medievals a què teníem afició, la vida i el món eren, per ells mateixos, padigmàtics i no requerien manipulacions prèvies."
(Gil de Biedma, Jaime. "Sóc poeta medievista". Saber, núm 9, maig-juny 1986)

José Agustín Goytisolo.
Llegia molt, llegia com un foll, i ho llegia tot. No solament literatura, sinó també llibres d'història, llibres d'art, llibres de crítica sobre pintura, sobre arquitectura, sobre música.
Es va suïcidar perquè s'avorria, perquè no li agradava la gent, no li agradava el poble de Sant Cugat, que és un poble meravellós per a suïcidar-se. Jo no entenc com la gent de Sant Cugat no s'ha suïcidat tota. Hi ha boira a l'hivern, i amb aquella humitat.
(Servià, Joasep-Miquel. Gabriel Ferrater, reportatge en el record. Barcelona, Pòrtic, 1978)

J.V. Foix.
Sí, cal dir que professionalment, i àdhuc vocacionalment, fou sempre un tastaolletes, però cal dir també que allí on es ficà sempre hi deixà una llàntia. Tot el que tocava era per il.luminar-ho.
(Servià, Joasep-Miquel. Gabriel Ferrater, reportatge en el record. Barcelona, Pòrtic, 1978)

Joan Vinyoli.
Les reunions a casa de l'Eduard Valentí acabaven a hores petites. Moltes vegades, havent begut més del compte [...] a la matinada d'una d'aquestes nits, en acomiadar-nos, mentre em feia petons amb el seu hirsut bigoti, va dir-me: "Saps, Joan? El que més m'importa en el món són tres coses: ser lúcid, estimar i ser estimat. Eh que m'estimes, Joan?"
(Servià, Joasep-Miquel. Gabriel Ferrater, reportatge en el record. Barcelona, Pòrtic, 1978)

Ramon Barnils.
Un dia li vaig preguntar com li venia un poema i em va explicar el següent: "Mira, una nit vaig anar en un bar que era fosc i vaig senitr una conversa entre alguns homes que parlaven sobre fets de la guerra. Entre ells hi havia un marica; cadascú va explicar la seva història, i el marica va dir: "Jo, durant la guerra, anava pel carrer Aribau i sento un crit i aixeco el cap i veig com uns revolucionaris llencen un capellà des d'un terrat al carrer. I, sabeu?, com que el capellà anava amb sotana, en comptes de caure vertical, va caure fent esswes, com una fulla d'arbre". A mi això -em digué en Gabriel-, el bar fosc, el marica, la guerra i el capellà amb sotana caient com una fulla d'arbre, per a mi és un poema. Ara només fa falta escriure'l". I aleshores jo li vaig dir: "Bé, ¡i quan l'escriuràs, doncs?". I em va respondre: "Ah, no, no ho sé. Segurament que mai. No. No l'escriuré mai. Per què?"

"Entre els qui més se'l van estimar, Blai Bonet."
(Barnils, Ramon, "L'intel.lecte ingenu", El temps, 27-4-92)

Pel que fa als temes, ja hem dit que els centres d'interès fonamentals ens són suggerits en el títol Les dones i els dies, i fan referència explícita a la doble dimensió de l'ésser humà, com a ésser social —i moral— i com a ésser històric (conscient que la seva existència se circumscriu a un temps i un espai concrets i que es veu determinada pel devenir temporal). Els diversos temes i motius que apareixen en els poemes (la joventut, l'erotisme, la por, la soledat...) estan íntimament relacionats amb aquests centres d'interès. Finalment, i pel que fa al marc supratemàtic, podem distingir-hi tres grans blocs: 1) poemes que tenen com a marc la literatura: "Literatura", "A través dels temperaments", "El lector", "Si puc", "Tam gratumst mihi", "Els aristòcrates"...; 2) poemes que tenen com a marc l'observació social: "Faula primera", "Faula segona", "Cançó de bressol", "El lleopard", "Economies rivals", "Els jocs", "Diumenge", "Mecànica terrestre", "Sabers", "Paisatge amb figures"...; i 3) poemes d'experiència personal —introspectiva— sobre la vida moral: en aquest apartat es poden distingir dos subgrups: 3a) poemes en què el tema essencial és el pas del temps, com "La platja", "La cara", "No una casa", "Per no dir res", "By Natural Piety", "Fi del món", "La mala missió" o "Un pas insegur"; i 3b) poemes de tema amorós i eròtic: tots els de la segona secció de Teoria dels cossos i altres d'anteriors com "Temps enrera", "Mala memòria", "Cambra de la tardor", "El mutilat" o "Posseït".
(Macià, Xavier, "Gabriel Ferrater: un nou tombant de la poesia catalana?")

En el posfacio a Da nuces pueris  expresa Ferrater su repudio del lirismo exaltado y de las orfebrerías formales: 'Pienso que es el fondo el que hace el poema, y que, como venía a decir Goethe, las cuestiones de estilo sólo preocupan a las señoritas aficionadas'. Educado en la tradición francesa, fueron maestros anglosajones -Frost, Graves, Auden- quienes estimularon su inclinación narrativa y ajena a la grandilocuencia. Pero este enemigo de la dicción romántica y de la impostura del yo escribió dos poemas de un confesionalismo sólo contrarrestado por el extrañamiento tan ferrateriano respecto a los temas: In memoriam recompone la trama de la guerra civil vivida por un adolescente, bajo la contemplación del adulto en que se ha convertido, sin rastro de finalismo filosófico ni de pretensión de absolutos; y el larguísimo y no incluido aquí Poema inacabat es, a más de un ejercicio metaliterario a propósito de Chrétien de Troyes, una confesión amorosa y el recuento de los compañeros de viaje a lo largo de la historia y a lo ancho de la literatura.
(Prieto, A.L. "Extrañamiento moral" dins “El País” el 01/09/02)PÀGINA PRESENTACIÓ mag poesia