gabriel ferrater
 


Obra


Poesia

Les dones i els dies Barcelona, Edicions 62, 1968. Barcelona, Edicions 62, 1979.


Crítica literària o assaig

Sobre literatura Barcelona, Edicions 62, 1979.
Sobre pintura Barcelona, Seix Barral, 1981.
Sobre el llenguatge Barcelona, Quaderns Crema, 1981.
La poesia de Carles Riba Barcelona, Edicions 62, 1983 (2a. edició).
Foix i el seu temps Barcelona, Quaderns Crema, 1987.
Vers i prosa. València, Eliseu Climent, 1988.
Escritores en tres lenguas. Barcelona, Antártida/Empúries, 1994.
Noticias de libros. Informes de lectures Barcelona, Península, 2000.
Papers, cartes i poemes (a cura de Joan Ferraté) Barcelona, Quaderns Crema, 1986.
Cartes a l'Helena i residu de materials dispersos Barcelona, Empúries, 1995.
"Esbós d'una autobiografia". Serra d'or, juny 1972
"Les dues cultures", Serra d'Or, núm. 12, desembre 1965
Ferrater, Gabriel, Epíleg a Da nuces pueris, 1960)
Ferrater, Pròleg a J. Carner. Nabí, Barcelona, 62, 1971


Alguns estudis sobre l'autor/autora

AA DD, Una lleu sorra. Recull de treballs en memòria de Gabriel Ferrater Barcelona, Edicions 62, 1975.
AA.DD. (2001). Gabriel Ferrater, in memoriam. D. Oller i J. Subirana, eds., Barcelona, Proa.
Amorós, Xavier "El Gabriel Ferrater de Reus" Rev. Serra d'Or, 153, juny 1972.
Barnils, Ramon, "L'intel.lecte ingenu", El temps, 27-4-92
Cabré, M.A. Gabriel Ferrater Omega, 2002.
Cabré, R. "Poema inacabat: esbós de lectura" Faig, 16.III.1982.
Castellet, Josep Maria "Alguns aspectes de la seva poesia" Serra d'Or, 153, juny 1972.
Cornudella, Joan/Núria Perpinyà, Àlbum Ferrater Barcelona, Quaderns Crema, 1993.
Fuster, Joan "Gabriel Ferrater" dins Literatura catalana contemporània. Barcelona, Curial, 1972.
Gil de Biedma, Jaime "Sóc poeta medievista" Rev. Saber, 9, maig-juny 1986.
Gil de Biedma, Jaime. "Sóc poeta medievista". Saber, núm 9, maig-juny 1986
Gil de Biedma, Jaime. Diario del artista seriamente enfermo. Barcelona, Lumen, 1974
Gomis, R. El Gabriel Ferrater de Reus Barcelona, Proa, 1998.
GRILLI, G. (1987) Ferrateriana i altres estudis sobre Gabriel Ferrater. Barcelona, Edicions 62 (L'escorpí. Idees, núm. 66).
Imberechts, A. "Gabriel Ferrater. Poème Inachevé" Tesi de llicenciatura. Lovaina.
Macià, X. /N. Perpinyà, La poesia de Gabriel Ferrater Barcelona, Edicions 62, 1986.
MACIÀ, X., PERPINYÀ, N. (1986). La poesia de Gabriel Ferrater. Barcelona, Edicions 62 (Llibres a l'abast, núm. 31).
Marfany, Joan Lluís "Gabriel Ferrater". "El realisme històric" dins J. Molas, Història de la literatura catalana, Vol. 11. Barcelona, Ariel, 1988.
Martínez, Raul-David "Marta Pessarrodona parla de Gabriel Ferrater" Revista del Centre de Lectura, sisena època 33:7-10, 1997.
Oliva, S. "Bases per a un estudi de la mètrica" Els Marges, nº 1, maig 1974.
Oller, Dolors. "La veu és un altre". Saber núm. 9, maig-juny 1986.
Oller, Dolors/Jaume Subirana: Gabriel Ferrater, "in memoriam" Biblioteca Literària, 3. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2001.
Perpinyà, Núriqa Gabriel Ferrater: recepció i contradicció Barcelona, Empúries, 1997.
Pessarrodona, Marta "Gabriel Ferrater de prop" Serra d'Or XXXIX: 374-5, 1977.
Pont, J. "La poesía de Gabriel Ferrater" Ínsula, 349, 1975.
Porcel, B. "In memoriam (Entrevista a Gabriel Ferrater)" Serra d'Or, XIV: 384-9, 1972.
Servià, J. Miquel Gabriel Ferrater. Reportatge en el record Barcelona, Pòrtic, 1978.
TERRY, A. (1991). Quatre poetes catalans: Ferrater, Brossa, Gimferrer i Xirau. Barcelona, Edicions 62 (Llibres a l'abast, núm. 264).
PÀGINA PRESENTACIÓ mag poesia